UPM Silvesta on yksi Eteran Työkykypalkintoehdokkaista

​UPM Silvesta on yksi Eteran vuoden 2015 työkykypalkintoehdokkaista. Ehdokkuus perustuu UPM Silvestan erinomaisiin tuloksiin parantaa työntekijöiden työhyvinvointia eri keinoin, joita ovat muun muassa yksintyöskentelyn turvallisuutta parantava mobiilisovellus sekä vuosina 2012 - 2014 totetutettu työhyvinvointihanke.

​UPM Silvestan noin sata metsuria työskentelevät metsässä useimmiten yksin. Työssä heillä on käytössä matkapuhelinsovellus, joka lähettää hälytyksen, mikäli työntekijä ei ole tehnyt järjestelmään kuittausta neljän tuntiin. Apua tarvitessaan työntekijä voi napin painalluksella lähettää myös itse hälytyksen ja saada apua.

Vuosina 2012 - 2014 UPM Silvesta toteutti työhyvinvointihankkeen osana Metsähyvinvoinnin kehittämisohjelmaa Metsämiesten Säätiön rahoituksen tukemana ja yhteistyössä Pohjola Terveyden, Työterveyslaitoksen sekä UPM työterveyshuollon kanssa. Hankkeen aikana tapaturmat vähenivät merkittävästi ja kohdennettu terveysvalmennus nuorensi metsureiden valtimoikää keskimäärin 4 vuotta.

Etera on taustoittanut verkkopalvelussaan palkintoehdokkaiden toimintaa. Kuvauksen UPM Silvestan toiminnasta löydät täältä.

Eteran vuoden 2015 Työkykypalkintoehdokkaita on viisi: eQ Oyj, Exoteriko Oy, Herman Andersson Oy, StaffPoint-konserni ja UPM Silvesta. Sisustusarkkitehti, kuvanveistäjä Stefan Lindfors valitsee voittajan näiden ehdokkaiden joukosta. Palkinnon saaja julkaistaan 22.10.2015.