UPM Silvesta ja Caruna sopivat isosta linjanraivausurakasta

​Sähkönsiirtoyhtiö Caruna parantaa sähköverkkonsa luotettavuutta ja säävarmuutta kaikilla verkkoalueillaan hoitamalla sähkölinjojensa vierimetsiä. Keskijänniteverkon parannusinvestointien arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Töiden toteutuksesta vastaa UPM Silvesta. Urakka työllistää noin 100 henkilöä.

​Caruna on solminut UPM Silvestan kanssa kahden vuoden puitesopimuksen vierimetsänhoidosta sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Hoidettavaa vierimetsää on noin 5 000 kilometriä Carunan toiminta-alueella. Vierimetsiä hoidetaan poistamalla sähkölinjojen vierestä sähkönjakelua uhkaavat puut 20 metrin leveydeltä linja-aukon molemmin puolin. Tämä vähentää lumikuormien ja myrskyjen aiheuttamia keskeytyksiä sähkönjakeluun keskijännitteisessä jakeluverkossa.

UPM Silvestan ja Carunan projektitiimi sopii maanomistajien kanssa toimenpiteistä ja korvauksista sekä hoitaa myös puuston poiston ja lähikuljetukset niin, että asiat hoituvat maanomistajan näkökulmasta mahdollisimman helposti ja vaivattomasti. Sopiessaan sähkölinjojen vierimetsien hoidosta metsänomistajat voivat samalla keskustella myös laajemmin metsiensä hoidosta. 

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 640 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Caruna työllistää suoraan 340 henkilöä ja välillisesti yhteensä 1500 työntekijää eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 100 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. Carunan omistaa Suomi Power Networks Oy, jonka osakkaita ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). www.caruna.fi

UPM Silvesta on metsätyöpalveluiden toteuttamiseen erikoistunut osa UPM:ää. Se on Suomen suurin yksityinen metsätyöpalveluyritys, joka toimii lähes valtakunnallisesti. Sen palveluksessa on noin 130 metsuria ja yli 200 yrittäjää, joista osa on franchiseyrittäjiä ja osa urakoitsijoita. UPM Silvesta toimii kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on kehittää käytännön metsätöitä ja näin parantaa metsätalouden kannattavuutta asiakkaiden parhaaksi. www.upmsilvesta.fi