Tutustu Suomen metsäkeskuksen metsään.fi-palveluun

​Metsään.fi on Suomen metsäkeskuksen tarjoama sähköinen asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. Metsänomistaja voi kirjautua palveluun ja selata tilansa metsävaratietoja. Hän voi halutessaan antaa tietonsa eri toimijoiden kuten UPM:n käyttöön

Metsään.fi-palvelu on Metsäkeskuksen julkisten palvelujen tuottama ja siellä olevan metsävaratiedon kattavuutta täydennetään jatkuvasti. Metsäkeskus ottaa yhteyttä metsänomistajiin sitä mukaa, kun heidän omistamiensa tilojen tiedot on siirretty palveluun. Palvelussa on käytettävissä metsävaratietoa usean miljoonan hehtaarin alalta.

Maksullinen Metsään.fi-palvelu sisältää metsävaratiedon, tiedossa olevat luontokohteet ja pääosin laskennallisesti tuotetut ehdotuksen lähiajan metsänhoitotöistä ja hakkuista. Palvelussa voi myös katsoa metsätilan karttaa ja ilmakuvaa.

Metsänomistajalla on mahdollisuus antaa palvelussa olevat tilatietonsa haluamansa toimijan kuten UPM:n tai useiden toimijoiden käyttöön, jolloin toimija voi selata metsänomistajan metsävaratietoja. Metsänomistajalle ei tule kustannuksia selailuoikeuden myöntämisestä. UPM hyödyntää Metsään.fi –palvelun tietoja asiakassuhteidensa laadukkaassa hoidossa. Niin haluttaessa metsänomistaja voi myös siirrättää metsävaratietonsa Metsään.fi-palvelusta UPM:n järjestelmään ajantasaisen metsäsuunnitelman ylläpitoa varten.

Aktiiviselle metsänomistajalle UPM Metsäsuunnitelma ja siihen yhdistetty sähköinen MetsäSoppi-palvelu ovat edelleen metsäomaisuuden hallinnan ykkösvaihtoehdot. UPM Metsäsuunnitelmassa jokaiselle metsikkökuviolle kerrotaan metsänomistajan tavoitteiden ja metsän tilan mukainen toimenpide-esitys. Lisäksi monipuolinen uusi UPM Metsäsuunnitelma sisältää kehitysennusteen metsän tilasta suunnitelmakauden lopussa. MetsäSoppi-palvelussa voi liittää kuvioille muistiinpanoja tai vaikkapa valokuvia! Sekä hyödyntää mainiota metsävero-osiota metsätalouden veroilmoituksen ja kausiveroilmoituksen teossa.

Tutustu Metsään.fi-palveluun.