kuusentaimikko

Perusta elinvoimainen taimikko helposti ja tehokkaasti

​UPM TuottoTaimikko on helppo ja huoleton tapa saada aikaan elinvoimainen kuusentaimikko. Kun tilaat TuottoTaimikon uudistusalalle, saat yhdellä sopimisella kiinteään hintaan maanmuokkauksen, laadukkaat Joroisten taimet ja taimien istutuksen sekä taimikon varhaisperkauksen. Kaikki työvaiheet tehdään konetyönä, mikä nopeuttaa taimikon kehitystä.
​Mitä etuja on koneellisesta puunistutuksesta?
 
Koneellinen metsänistutus nopeuttaa viljelyketjua, sillä maanmuokkaus ja istutustyö tehdään samalla kertaa. Lisäksi taimen alkukehitykselle on eduksi, että taimi istutetaan tuoreeseen muokkausjälkeen. Tämä paitsi nopeuttaa taimen kasvuun lähtöä, niin myös vähentää heinän- ja vesakontorjunnan tarvetta. Konetyön jälki on tasalaatuista, minkä ansiosta taimikon kehitys on myös tasainen ja helposti ennustettava.
 
Taimikon varhaishoito tehdään kitkevällä perkaajalla. Mitä tämä tarkoittaa?
 
Taimikon varhaisperkauksessa tehdään nuorille viljelytaimille kasvutilaa poistamalla ylimääräinen lehtipuusto ja liian tiheässä olevat kasvatettavan puulajin yksilöt. Nämä poistetaan koneellisesti kitkien eli juurineen maasta, joten vesakoituminen vähenee ratkaisevasti. Noin 2/3 kohteita varttunutta taimikkoa ei tarvitse perata uudelleen ja lopuissakin kohteissa toinen perkaus on vaivatonta ja edullista vähäisen vesomisen vuoksi. Varhaisperkaus tehdään yleensä viimeistään kuuden vuoden kuluessa istutuksesta.
 
Millaisiin kohteisiin TuottoTaimikko sopii?
 
Koneellinen istutus sopii ensisijaisesti kuusella uudistettaviin kivennäismaihin. Uudistushakkuun jälkeen tehty hakkuutähteiden ja kantojen korjuu nopeuttaa ja parantaa työn laatua. Sen sijaan runsaskivisessä tai jyrkkärinteisessä maastossa koneketjun kustannustehokkuus laskee.   
 
Mitä hyötyä uusi palvelu tuo?
 
Tilaamalla TuottoTaimikko-palvelun saat vaivattomasti yhdellä sopimisella uuden alun tuottavalle ja laadukkaalle metsälle. Kaikkein helpointa on, kun sovit paikallisen metsäasiakasvastaavan kanssa metsänuudistamisesta jo puukaupan yhteydessä. Sen jälkeen voit olla huoletta, sillä taimikon perustamiseen ja varhaisperkauksen työt toteutetaan oikea-aikaisesti UPM:n omissa metsissä testatuilla työmenetelmillä.  
 
 
 
Tutustu tarkemmin UPM TuottoTaimikkoon: