Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi UPM:n Q2:n tulosta

​"Vuoden 2016 alkupuoliskon näytöt osoittavat, että olemme hyvällä polulla. Vahva liiketoimintamallimme muodostuu kuudesta ketterästä liiketoiminta-alueesta, tehokkaasta pääoman allokoinnista ja toimialallamme erinomaisesta taseesta. Tulevaisuudessa meillä on hyvät mahdollisuudet kohdennettuihin kasvuhankkeisiin, jatkuvaan vahvaan rahavirtaan sekä houkuttelevaan osinkoon.

​Toisella neljänneksellä yhtiön kasvuhankkeet ja toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi vaikuttivat myönteisesti ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 21 % viime vuodesta. Rahavirta vahvistui entisestään ja kumulatiivinen 12 kuukauden rahavirta ylsi ennätykselliseen 1,5 miljardiin euroon. Neljänneksen lopulla nettovelkamme oli 759 miljoonaa euroa alempi kuin vuosi sitten.

UPM:n liiketoiminnat nauttivat pääosin suotuisasta markkinakehityksestä tällä vuosineljänneksellä. Vastaamme markkinakysyntään oikea-aikaisilla kasvuhankkeilla UPM Biorefiningissa, UPM Paper Asiassa, UPM Raflatacissa ja UPM Plywoodissa. Samaan aikaan huolehdimme kustannustehokkuudestamme, ja kulujen karsiminen jatkuu aiempaan malliin. Tämä näkyy selvästi paremmassa tuloksessa.

UPM Paper ENA onnistui roolinsa mukaisesti vapauttamaan pääomia parantuneen kannattavuuden, käyttöpääoman vähenemisen ja omaisuuden myynnin ansiosta. UPM Energyssa aiempien vuosien kannattavat suojaukset ovat nyt pääasiassa rauenneet, ja kannattavuus on kilpailukykyisellä tasolla nykyisestä markkinatilanteesta huolimatta.

Meillä on edelleen käynnissä useita kasvuhankkeita. Jatkamme tuotannon ylösajoa uudella UPM Changshun erikoispaperikoneella ja Lappeenrannan biojalostamolla, jolla oli kunnossapitoseisokki toisella neljänneksellä. Meneillään olevat hankkeet Otepään vaneritehtaalla Virossa ja UPM Kaukaan sellutehtaalla valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Heinäkuussa ilmoitimme 98 miljoonan euron laajennusinvestoinnista UPM Kymin sellutehtaalle. Tämä sekä muut vuodesta 2013 alkaneet kustannustehokkaat investoinnit lisäävät vuosittaista sellun tuotantokapasiteettia yli 500 000 tonnia. Arvioimme myös mahdollisuuksia pitkän aikavälin kehitykselle Uruguayssa."

Q2 2016 lyhyesti

  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 21 % 264 (219) miljoonaan euroon.
  • Kasvuhankkeet vaikuttivat tulokseen myönteisesti ja lisäsivät toimitusmääriä UPM Biorefining-, UPM Raflatac- ja UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueilla.
  • Toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi jatkuivat suunnitellusti, muuttuvat ja kiinteät kustannukset laskivat merkittävästi.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 434 (324) miljoonaa euroa.

H1 2016 lyhyesti

  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 27 % 545 (429) miljoonaan euroon.
  • Liiketoiminnan rahavirta nousi 775 (432) miljoonaan euroon.
  • Nettovelka laski 1 876 (2 635) miljoonaan euroon ja velkaantumisaste 24 %:iin (35 %).
  • UPM myi Schwedtin sanomalehtipaperitehtaan Saksassa heinäkuussa ja sulki Madisonin päällystämättömien aikakauslehtipapereiden tehtaan Yhdysvalloissa toukokuussa.
  • Heinäkuussa UPM jatkoi kohdennettuja kasvuhankkeitaan ja ilmoitti UPM Kymin sellutehtaan kapasiteetin lisäyksestä 870 000 tonniin.  

Näkymät vuodelle 2016

UPM:n kannattavuus parani vuonna 2015, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan vuonna 2016. Yhtiön kasvuhankkeet ja jatkuvat toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi luovat perustan liiketoiminnan tuloskehitykselle.

UPM:n kasvuhankkeiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti yhtiön tulokseen vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. UPM jatkaa toimenpiteitään muuttuvien ja kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuonna 2016. Olettaen, että UPM:lle tärkeät valuuttakurssit pysyvät vuoden 2015 lopun tasolla, valuuttakurssien odotetaan vaikuttavan myönteisesti vanhojen valuuttasuojausten umpeutuessa.

Osavuosikatsauksen kokonaisuudessaan löydät sivustoltamme www.upm.fi => Sijoittajat