Tavoitteellisen metsänhoidon käsikirja

Voimassa oleva metsäsuunnitelma on metsänhoidon käsikirja, joka auttaa metsänomistajaa hakkuiden ja metsänhoitotöiden oikeassa ajoituksessa.​

Kun metsäsuunnitelma on laadittu metsänomistajan toiveiden mukaisesti – olkoon tavoitteena sitten puustomäärän kasvattaminen, tasaiset hakkuutulot tai vaikka hakkuumahdollisuuksien nopea ja täysi hyödyntäminen – metsäsuunnitelma ohjaa metsänomistajaa omien tavoitteidensa saavuttamiseen.

Metsäsuunnitelmakansio on hyvä apuväline metsänhoidon suunnitteluun, ja se on kätevä ottaa mukaan apuvälineeksi esimerkiksi metsäkäynnille. Hakkuiden ja metsänhoitotöiden suorittamisen myötä jää tulostettu kansio kuitenkin hiljalleen ajastaan jälkeen.

Avun tähän tuo UPM:n tarjoama verkkometsäsuunnitelmapalvelu, jossa metsäsi tietoja voidaan pitää jatkuvasti ajan tasalla. Kun metsääsi tehdään metsänhoitotoimenpide tai hakkuu, muuttuneet puustotiedot päivitetään ajan tasaisiksi myös verkkometsäsuunnitelmaan. Joka syksy tehtävä metsän vuosittaisen kasvun laskenta kasvattaa puustosi määrää myös verkkometsäsuunnitelmalla. Jos teet itse toimenpiteitä metsässäsi, voit toimittaa muuttuneet puustotiedot (esim. istutettujen taimien määrän tai hankintahakkuussa jäljelle jääneen männikön pohjapinta-alan) UPM:n toimihenkilölle päivitettäväksi myös verkkometsäsuunnitelmalle.

Verkkometsäsuunnitelmaa hyödyntäen voit ajasta ja paikasta riippumatta suunnitella metsäsi tarpeita. UPM:n järjestelmässä oleva suunnitelma on myös verraton apuväline keskustellessasi UPM:n metsäasiakasvastaavan kanssa metsäsi tulevaisuudesta.

Metsäsuunnitelma on voimassa kymmenen vuotta, minkä jälkeen tiedot puuston määrästä ja laadusta on syytä saattaa ajan tasalle uusilla maastoinventoinneilla tai esimerkiksi laserkeilaustiedon perusteella.