Taimikonhoidolla metsä kasvuun

Metsänuudistaminen on metsätalouden isoimpia investointeja. Hyvin toteutettuna se on erittäin kannattava investointi, sillä korvataanhan kasvunsa päättänyt metsä virkeällä, kasvuintoisella, usein jalostettua alkuperää olevalla uudella puusukupolvella.​
Valitettavan usein metsäuudistamiseen uhratut eurot ja työ hukkuvat alalle syntyvään ja kasvatettavia taimia kituuttavaan pöheikköön. Uudistusalalla valmiina oleva lehtipuusto saa nopeamman kasvuunlähdön kuin sinne kylvetyt tai istutetut kasvatettavat puut. Vesakosta ei kuitenkaan ole mahdollista kasvattaa taloudellisesti kannattavaa metsää. Sen vuoksi viljelytaimille pitää tarvittaessa antaa alkuvuosina kasvutilaa varhaisperkauksella, jossa ylimääräinen lehtipuusto poistetaan. Oikea-aikaisesti toteutettuna varhaisperkaus on nopeaa ja tulokset palkitsevia – taimikko kasvaa tuottavana kohti varsinaista taimikonperkausta.

Taimikonperkauksessa taimikko harvennetaan lopulliseen kasvutiheyteen. Jäljelle jäävillä puilla on sen tuloksena mahdollisuus kehittyä kasvuvoimaisina kohti ensiharvennusta. Taimikonhoitotöiden ajoituksista ja ohjetiheyksistä saa tarkempaa neuvoa UPM:n metsäammattilaisilta ja metsäkirjastosta. Voit myös tutustu taimikonhoito palveluun metsäpalvelut osiossa.

Taimikonhoito on mukavaa ja palkitsevaa työtä. Työn tuloksen näkee heti ja lihaskuntoharjoittelu tulee tekijälle kaupanpäällisenä. Toki UPM:n metsäpalveluihin kuuluu kaikki taimikoissa tehtävät työt. Niiden sisältö ja laajuus neuvotellaan aina metsänomistajan tarpeiden mukaiseksi. Osaan taimikonhoitotöistä on mahdollisuus saada Kemera-tukea, jonka hakeminen metsänomistaja-asiakkaille kuuluu luonnollisesti palveluvalikoimaamme.

Ole yhteydessä UPM:n metsäammattilaisiin. Laitetaan taimikot tuottamaan iloa ja tuloa!