syksyn puunkorjuu

Syksyn kelirikko selätetään hyvällä suunnittelulla

​Kelirikkokautena puunkorjuuta joudutaan ajoittamaan uudelleen, kun maasto tai tiestö ei kestä korjuuta tai autokuljetusta. Syksyn kelirikko on usein kevättä haasteellisempi. 

​- Alkusyksyn puunkorjuuta edesauttoi monin paikoin erittäin aurinkoinen ja kuiva loppukesä. Pitkä ja vetinen loppusyksykin alkaa olla jo takanapäin. Nyt odotellaan pakkasia helpottamaan logistiikkaa, tiivistää UPM Metsän resurssipäällikkö Pekka Pöllänen kuluneen syksyn puunkorjuun olosuhteet.

- Korjuuolosuhteet ovat aiheuttaneet jonkin verran uudelleenjärjestelyjä puun korjuuseen ja kuljetuksiin. Hyvän varantotilanteen ja leimikoiden operatiivisen käytettävyyden ansiosta meillä on ollut pääsääntöisesti keliolosuhteisiin ja sen hetken puunkysyntään soveltuvia leimikoita riittävästi korjuussa, Pöllänen kertoo.

Syksyn kelirikko on kevättä vaikeampi

Syksyinen kelirikko on usein haasteellisempi kuin kevään, koska haihduntaa ei ole, pohjavedet ovat korkealla ja vettä voi sataa viikko toisensa jälkeen. Lisäksi kelirikon keston ennustettavuus on syksyllä vaikeampaa kuin keväällä. Syksyllä korjuuolosuhteet helpottuvat pakkasten myötä, mikä nykytalvina on ajoittunut vasta joulu-tammikuulle. Kevätkelirikko puolestaan alkaa lähes poikkeuksetta huhtikuun puolessa välin ja loppuu touko-kesäkuun vaihteessa. 

- Kevätkelirikon iskiessä myös tehtaiden puuvarastot ovat poikkeuksetta täynnä eli puun kysyntä tehtailla on alhaisempi eikä akuuttia tarvetta puutoimituksille ole. Vastaavasti syksyisinhän tehdasvarastot saattavat olla usein vain muutaman päivän puunkäyttöä vastaavia. Puuntoimitusten pitää pyöriä vaikka olosuhteet eivät sitä parhaalla mahdollisella tavalla oikeuttaisikaan, muistuttaa Pöllänen.

Kelirikkoaikaisen puuhuollon toteutuksessa tärkeä rooli on kantavalla ja kunnossapidetyllä metsäautotieverkostolla. Metsäteiden kunnossapito perustuu siihen, että tien runko pysyy kuivana eli vesi johdetaan tieltä pois.

Uudet tekniset ratkaisut säästävät maastoa ja teitä  

Puunkorjuun ja -kuljetuksen teknologia on viimeisen vuosikymmenen aikana kehittynyt merkittävästi. Uusilla teknisillä ratkaisuilla on muun muassa alennettu korjuukaluston pintapaineita, mikä mahdollistaa  operoinnin vaurioitta myös sulanmaan aikaan. Kantavuutta on merkittävästi parannettu kehittämällä teloja ja lisäämällä pyöriä sekä telirakenteita ajokoneeseen, millä saavutetaan jo nykypäivänä miehen jalanjälkeä pienempi pintapaine. (katso video Turvemaiden puunkorjuusta
 
- Vuosi sitten puuta alettiin kuljettamaan myös entistä isommat kokonaispainot mahdollistavilla puuautoilla. Suurempi massa ei aina tarkoita suurempia vaurioita tiestössä. Isommilla yhdistelmillä ja useammilla akseleilla liikuttaessa akselimassat pienenevät ja ajokerrat vähenevät, Pöllänen kertoo.


Metsäasiakasvastaavaltasi saat lisätietoa alueesi puunkorjuuolosuhteista.