metsän talvi

Metsävinkki - Sovi nyt ensi vuoden metsätöistä

​Nyt on hyvä aika suunnitella ja sopia metsänhoitotöistä ensi kesälle. UPM:n metsäpalveluista saat yhdellä sopimisella kaikki metsätalouden työt.
​Saat metsällesi kaikki palvelut yhdestä paikasta. Puukaupan yhteydessä voit samalla sopia uuden metsän perustamisesta. 

UPM metsäpalveluihin kuuluvat
• puukauppapalvelut mukaan lukien metsäenergiapuun korjuu
• metsäsuunnitelman laadinta metsänomistajan painotusten mukaisesti
• metsänuudistaminen metsällesi parhaiten sopivilla maanmuokkaus- ja viljelymenetelmillä
• metsänhoitotyöt kuten taimikonhoito ja metsänlannoitus 
• metsäteiden rakentaminen ja perusparannus sekä kunnostusojitus (lue lisää tiekunnostuspalvelusta)
• luontopalvelut kuten säästöpuuryhmän poltto
• FSC® metsäsertifiointi UPM:n omistaman ja hallinnoiman ryhmäsertifikaatin kautta 
• laki- ja asiantuntijapalvelut sukupolvenvaihdoksessa, metsäveroilmoituksen tekemisessä  ja yhteismetsään liittymisessä.

Metsätöiden suunnittelussa alkuun pääset ottamalla yhteyttä UPM yhteyshenkilöösi ja sopimalla tapaamisen. Metsäasiakasvastaavasi kartoittaa metsäsi hakkuu- ja hoitotarpeet. Häneltä saat samalla vastaukset kaikkiin omaa metsääsi koskeviin kysymyksiin.