​Kuva: Sami Tarkiainen/Kilkkeen kuvapankki​

Roihu on ympäristövastuullinen, jätelajittelusta kuljetuksiin

Lähtökohtaisesti partiossa toimitaan jo kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja opetellaan ympäristövastuullisuutta edistäviä taitoja, kuten jätteiden lajittelua ja kierrättämistä. Varsinkin Roihun kokoisella 17 000 hengen suurleirillä ympäristön huomioiminen on erittäin tärkeää, koska suuri ihmismäärä aiheuttaa melkoisen rasituksen alueen kestävyydelle.

​​Tärkeimpiä leirillä huomioitavia asioita ovat jätteet ja harmaat vedet, joita syntyy erittäin paljon ja ovat potentiaalisesti suurimmat ongelmat ympäristölle väärin hoidettuina. Jätteiden ja jätevesien lisäksi leirin ympäristötiimi vastaa WC-palveluista ja neuvoo tarvittaessa koko leiriorganisaatiota ympäristöasioiden huomioinnissa.

Jätevedet tarvitsevat puhdistussysteemin

Roihun ympäristöasioita hoitaessani olen päässyt käyttämään monipuolisesti ympäristöalan osaamistani ja samalla oppimaan myös paljon uutta. Harmaiden vesien, eli suihkuista ja tiskistä syntyvien jätevesien, käsittelyssä on osattava rakentaa maasto-olosuhteisiin sopiva puhdistusjärjestelmä, jotta vedet voidaan lopulta imeyttää puhdistettuina maaperään. Tällöin on otettava huomioon muun muassa pesuaineiden ekologisuus ja suodatinmateriaalien sopivuus leirin jätehuollon käsiteltäväksi. Jätehuollon järjestämisen yhteydessä olen päässyt tutustumaan tarkemmin kiertotaulouteen yleensä. On ollut hienoa huomata, että suurin osa leirin jätteistä menee uudelleen käyttöön materiaalina tai energiana! Hankittavat materiaalit on myös pyritty valitsemaan niin, ettei niiden lyhyt käyttöikä leirillä aiheuta kohtuuttoman suurta ympäristökuormitusta päätyessään esimerkiksi jätteeksi.

Työskentelen yhden tällaisen ympäristöystävällisen materiaalin parissa, UPM:n Pelloksen vaneritehtailla laadunvalvojana. Olen myös tutustunut vanerin koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin tehdessäni aiheesta insinöörityöni. Havuvaneri on erinomainen rakennusmateriaali ja sitä käytetäänkin runsaasti Roihun rakentamisessa. Vaneri on ympäristönkin kannalta hyvä tuote, koska se on valmistettu uusiutuvasta luonnonmateriaalista ja sen valmistuksessa käytetään varsin vähän kemikaaleja. Vaneria voidaan myös käyttää yhä uudestaan ja uudestaan, sekä hävittää lopuksi polttamalla. Myös muut Roihulla käytettävät UPM:n materiaalit, kuten sahatavara, biokomposiitti ja puupohjainen, uusiutuva UPM BioVerno -diesel edustavat samaa kestävien ja ympäristöystävällisten materiaalien sarjaa.

Logistiikkaa ei ole unohdettu ympäristöasioissa

Ympäristön huomioon ottaminen rakentamisen, jätteiden lajittelun ja harmaiden vesien käsittelyn lisäksi kattaa myös leirin logistiikan. Suurella leirillä liikkuu paljon ihmisiä ja paljon tavaraa, joten myös kuljetuksia ja niitä hoitavia ajoneuvoja on melkoinen määrä. Logistiikan ekologisuuteen vaikuttaa suuresti käytettävä polttoaine, joka Roihulla tulee dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa olemaan UPM:n valmistama UPM BioVerno, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 80% fossiiliseen dieseliin verrattuna. Ajoneuvojen ja työkoneiden lisäksi UPM BioVernoa käytetään suihkuveden lämmityksessä lämmityskonttien polttoaineena. UPM BioVernossa ei myöskään käytetä raaka-aineena ravinnoksi soveltuvia raaka-aineita, joten se on ekologisuuden lisäksi myös muuten kestävä valinta.

Pestissäni Roihun ympäristöpalvelupäällikkönä olen oppinut ympäristönsuojelun käytännön tehtävien lisäksi myös paljon lisää UPM:n ympäristövastuullisuudesta, sekä muista tuotteista vanerin lisäksi. Tutustuin myös ensimmäistä kertaa UPM BioVernoon ja päätinkin alkaa käyttää sitä myös omassa dieselautossani. Kunnes otin myyntipisteistä selvää ja huomasin ajaneeni UPM BioVernolla jo siitä asti kun siirryin tankkaamaan vihreällä kortilla.Maria Rahkola,

kirjoittaja toimii Roihun ympäristöpäällikkönä ja työskentelee UPM:n Pelloksen vaneritehtailla laadunvalvojana.Hämeenlinnan Evon metsiin rakentuu ensi kesänä kaikkien aikojen suurin partioleiri, 17 000 partiolaisen Roihu. Kaksi vuotta valmistelua leiriä tekee jo nyt yli 800 vapaaehtoisen partiolaisen joukko. Ensimmäistä kertaa leiriä varten on perustettu myös oma akatemia, jonka tavoitteena on tehdä leirintekijöiden osaamisesta näkyvää.

Roihu on Suomen Partiolaisten yhteinen elämys, joka huipentuu kesällä 2016 suurleiriin. Roihu on enemmän kuin jättimäinen kesäleiri. Se on kokemus, jonka kaikki osallistujat ikään katsomatta tekevät yhdessä. Roihu on jotain aivan uutta ja erilaista! Leiri järjestetään 20.–28.7.2016. Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Leirille on tulossa 17 000 osallistujaa, joista 3000 on ulkomailta.

Seuraa Roihun tapahtumia sosiaalisen median kanavissa Roihun blogissa, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa @roihu2016 #roihu2016 #mäoonliekeissä - roihu2016.fi

Lue myös:

Verkostot helpottavat työskentelyä niin suurissa partio- kuin työprojekteissakin »

UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyö näkyy Roihu 2016 –suurleirillä – UPM:n tuotteet osa leirin rakentamista ja ohjelmaa »

Kaiken mitä tarvitsen työelämässä, opin metsässä »

Evon metsiin nousee 17 000 partiolaisen kaupunki vapaaehtoisvoimin »