metsänhoitoa raivaussahalla

Raivaussahalla metsä ja kroppa kuntoon

​Omatoimiselle metsänomistajalle raivaussahatyöt ovat hyvää kuntoilua oman metsän parhaaksi. Vähälumisessa metsässä kannattaa tehdä hakkuiden ennakkoraivausta ja taimikon perkausta.
​Hakkuun ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavaa alikasvospuustoa ja risukkoa ennen varsinaista harvennushakkuuta. Raivaus parantaa näkyvyyttä ja työturvallisuutta, nopeuttaa hakkuutyötä sekä varmistaa hyvän korjuujäljen. Lisäksi maahan jätetty raivattu puusto suojaa maaperää pehmeillä mailla ja lisää sen kantavuutta. 

Alle metrin mittaiseen taimikkoon ei raivaussahan kanssa kannata talvella mennä, sillä varhaishoito on paras tehdä keskikesällä, jolloin vesominen on vähäisintä. Sen sijaan varttuneemmissa taimikoissa raivaaja pääsee töihin talvellakin. Taimikonhoidossa raivaaja valitsee kasvatettavat puut ja vapauttaa niille kasvutilaa.   

Apua raivaussahatöihin saat metsureiltamme. Tutustu metsätyöpalveluihimme UPM Silvestan verkkosivuilla. Omalta metsäasiakasvastaavaltasi saat lisätietoja ja räätälöidyn metsänhoitopaketin metsäsi tarpeisiin. Klikkaa yhteystietohakuun.      

Lue lisää metsänhoitotöistä Metsäkirjastosta:  
Raivaussahatyöt
Taimikon perkaus ja taimikonhoito