Puukaupan aika

Milloin on puukaupan aika metsän näkökulmasta?

​Puukauppaa ei kannata lykätä, jos metsä vaatii hakkuuta. Hakkuiden siirtäminen tulevaisuuteen aiheuttaa menetyksiä metsänomistajan tilipussiin.
​Kiertoajan lopulla puuston arvokasvu saattaa kääntyä jopa negatiiviseksi, jolloin tukkia siirtyy lahoamisen tai pystyyn kuivumisen seurauksena kuitu- tai energiapuuksi. Kun puusto on tarpeeksi vanhaa ja järeää, ja sen kasvu on hidastunut, on aika tehdä uudistushakkuu. Uudistuskypsää metsää ei kannata jättää seisomaan, vaan uudistaa se päätehakkuulla ja elinvoimaisilla puuntaimilla.

Metsikön vanhetessa puuston kasvu vähenee ja elinvoimaisuus heikkenee. Sen myötä puut ovat alttiimpia erilaisille tuhoille, kuten juurikäävän aiheuttamalle kuusentyvilaholle, kirjanpainajahyönteistuhoille ja myrskykaadoille. Jos metsässäsi näkyy merkkejä sieni- tai hyönteistuhoista, kannattaa toimia nopeasti ja suunnitella oikeat hakkuutoimenpiteet puuston parhaaksi.

Harvennuksilla keskitetään metsikön puuntuotoskyky terveisiin, hyvälaatuisiin ja haluttua puulajia oleviin yksilöihin. Viivyttely harvennushakkuissa johtaa metsän riukuuntumiseen ja lisää hyönteis-, lumi- ja myrskytuhoriskiä. Harvennuksia tehdään yleensä kaksi kertaa metsän kiertoajan kuluessa. Oikea-aikaisesti tehdyt harvennukset antavat kasvatettaville puille lisätilaa ja nopeuttavat puiden järeytymistä.

Nyt on hyvä aika tehdä kevätretki omaan metsään ja kartoittaa hakkuu- ja hoitotarpeet. Tukea omille näkemyksillesi ja asiantuntevia neuvoja metsäsi parhaaksi saat UPM:n metsäasiakasvastaavalta.  Lähimmän metsäasiakasvastaavasi löydät kätevästi yhteystietohaun avulla. Ota yhteyttä.