Puiden istuttaminen on investointi ja ilmastoteko

​​UPM istuttaa vuosittain yli 50 miljoonaa puuntainta sekä yhtiön omiin että sopimusasiakkaiden metsiin maissa, joissa se hankkii puuta tuotteidensa raaka-aineeksi. Puunistutuksessa kiteytyy metsätalouden pitkäjänteisyys ja metsän uudistaminen osana vastuullista metsien käyttöä.
”Puiden istuttaminen on investointi ja ilmastoteko”, ympäristöpäällikkö Sami Oksa painottaa. ”Kasvaessaan puu sitoo ilmakehän hiiltä. Uusi metsä parantaa vesien laatua, luo edellytykset marja- ja sienisadolle sekä tarjoaa kasvupaikan sadoille muille lajeille.”

Puu on monipuolinen, uusiutuva raaka-aine erilaisille hyödyllisille tuotteille, joita voidaan käyttää esimerkiksi rakennus- ja puusepänteollisuudessa, paino- ja kirjoituspaperina, pakkauksina, pehmopapereina, sidetarvikkeina, vaatteina, lääkeaineina tai energian lähteenä. Niistä ei tule jätettä: ne voidaan kierrättää ja lopuksi muuttaa bioenergiaksi.