Puhdas vesi on elämää ylläpitävä johtorata

​”Vesielinympäristöt ovat monessa mielessä arvokkaita luontokohteita, joiden hyvän tilan säilyminen on tärkeää. Kymmenien tuhansien järvien maan metsäluonnossa vesistöillä ja pienvesillä on keskeinen rooli monimuotoisuustekijänä, kansallismaiseman muodostajina sekä ylipäätään elämää ylläpitävänä johtoratana” ympäristöasiantuntija Matti Maajärvi kirjoittaa uusimmassa blogissaan.

​Matti valottaa blogissaan laajasti eri keinoja, miten metsätalouden vaikutuksia vesistöihin pystytään ehkäisemään. Hyvän suunnittelun ja toimenpiteiden mitoituksen merkitys korostuvat muuttuvissa olosuhteissa. 

Monet säädökset ja määräykset ohjaavat käytännön toimintaa, vaikka ne eivät otakaan kantaa siihen, mikä puhtaan veden merkitys on. Monelle ulkomaalaiselle puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys. ”Vesiemme tila on edelleen kansainvälisesti katsottuna erittäin hyvällä tasolla ja sitä asetelmaa meidän ei pidä menettää”, Matti kirjoittaa.

Lue lisää Matin blogista Puhdas vesi on elämää ylläpitävä johtorata

Matti on kirjoittanut myös blogit

Monta polkua yhteen metsään
Lahopuun säästäminen kannatta
Metsäsertifioinnilla edistetään kestävää kehitystä

Jos haluat lisätietoja, lähetä yhteydenottopyyntö