​Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana

Hyödynnämme kaikkia puutavaralajeja – kysy lisää metsäasiakasvastaavaltamme

​Tehtaamme tarvitsevat raaka-ainetta tasaisesti joka päivä  -  huolto- ja lomaseisokkeja lukuun ottamatta. Eri alueilla puun kysynnän painopiste voi vaihdella ajankohdasta ja tehtaiden tarpeista riippuen. Parhaan kuvan alueellisista ostotarpeistamme saat ottamalla yhteyttä paikalliseen metsäasiakasvastaavaamme.

​Hankimme vuosittain noin 18 miljoonaa m3 puuta UPM:n suomalaisille tehtaille, jotka valmistavat vaneria, sahatavaraa, paperia, sellua ja bioenergiaa. Käytämme siis kaikkia puutavaralajeja ja hyödynnämme hankkimamme puun monipuolisesti ja tehokkaasti. Mieluisinta tehtaillemme on lähipuu.

Tukit vaneritehtaille ja sahoille

Hyvälaatuisista koivutukeista valmistamme korkealaatuista WISA-koivuvaneria Savonlinnan, Jyväskylän ja Joensuun vaneritehtailla. Suomalaisesta koivusta valmistettu koivuvaneri on haluttu ja kestävä materiaali, jota käytetään esimerkiksi nesteytettyä kaasua kuljettavien valtameritankkereiden kennorakenteina, huonekalujen valmistuksessa tai kuljetusvälineissä. Jyväskylän vaneritehtaalla valmistettava lämpömuotoiltava UPM Grada -vaneri laajentaa vanerin käyttömahdollisuuksia.

Järeä kuusitukki on haluttua raaka-ainetta vaneritehtaillemme Jyväskylässä ja Ristiinassa sekä Kalson viilutehtaalle. Tehtailla valmistettua WISA-havuvaneria käytetään rakentamisessa muun muassa betonointilevynä. Eri tavoin pinnoitettua havuvaneria löytyy myös esimerkiksi rekkojen lattioina tai seinärakenteina tai linja-autojen rakenteista. Kalson viilutehtaan valmistamaa kuusiviilua käyttävät sekä suomalaiset että ulkolaiset parkettien valmistajat laadukkaissa parkettirakenteissa.

Laadukasta mäntytukkia jalostetaan Kaukaan sahalla, Juupajoella sijaitsevalla Korkeakosken sahalla sekä Alholman sahalla Porissa korkealuokkaiseksi sahatavaraksi. Seikun saha Porissa, Alholman saha, ja Kaukaan saha Lappeenrannassa jalostavat myös kuusitukeista sahatavaraa. Sahatavara-asiakkaat, joita ovat rakennusteollisuus ja puusepänteollisuus, arvostavat erityisesti pohjoismaisen tiheäsyisen puun lujuutta, suoruutta ja hieno-oksaisuutta. Kiinassa UPM Timberin kuusi- ja mäntysahatavarasta huonekalujen valmistavia tehtaita kiehtoo puun vaaleus ja helppoa työstettävyys.

Kuusikuitua paperitehtaille

Paperitehtaamme Raumalla, Kaipola ja Jämsänkoski Jokilaaksossa ja Kaukas Lappeenrannassa hiertävät tai hiovat kuusikuitupuuta aikakaus- ja sanomalehtipaperin valmistukseen. Paperi toimitetaan kustantajille ja painolaitoksille niin Suomessa kuin ulkomailla. Meille kuluttajille paperi päätyy erilaisina aikakauslehtinä ja sanomalehtinä, ja kun jutut on luettu, lehti jatkaa toivottavasti paperinkeräysastiaan uudelleen jalostettavaksi. Kaipolan paperitehdas uusiokäyttää keräyspaperia sanomalehtipaperin valmistuksessa.

Koivu- ja havukuitupuu, hake sekä sahanpuru ovat sellutehtaiden raaka-ainetta

Suomessa valmistamme kolmella tehtaalla: Kaukas, Kymi ja Pietarsaari sekä pitkäkuituista havusellua että  lyhytkuituista koivusellua. Sellun raaka-ainetta ovat kuitupuu sekä vaneritehtailta ja sahoilta saatava hake ja sahanpuru. Perinteisesti sellu on mielletty raaka-aineeksi, jota käytetään painopaperien valmistuksessa. Nykyisin kasvavia sellun käyttökohteita ovat pakkausmateriaalit ja erilaiset pehmopaperit.

Bioenergiaa metsästä

Metsästä korjattava energiapuuta: oksia ja latvuksia, kantoja ja pienpuurankaa toimitamme pääasiallisesti UPM:n voimalaitoksille Jämsänkoskella, Kaipolassa ja Valkeakoskella sekä yhtiön osaksi omistamille voimalaitoksille Kymillä, Kaukaalla, Pietarsaaressa, Raumalla, Ristiinassa ja Savonlinnassa. Energiapuuta hankimme pääasiallisesti tuoreiden ja rehevien kankaiden kuusivaltaisilta uudistushakkuualueilta läheltä voimalaitoksia.

Tehtaalle puu toimitetaan kuorimattomana ja puun ensimmäinen käsittelypiste tuotantoprosessissa onkin kuorimo. Kuori ei kuitenkaan ole jätettä vaan hyvää polttoainetta voimalaitoksille höyryn ja sähkön tuotantoon. Yhtä lailla muusta puuaineksesta, jota ei pystytä hyödyntämään tuotteiden valmistukseen, tuotetaan energiaa.

Kierrätys, kaikkien jakeiden ja prosesseissa syntyvien tähteiden hyötykäyttö ovat UPM:n toiminnan johtavia periaatteita. Yksi esimerkki tästä on Lappeenrannan biojalostamo, joka valmistaa uusiutuvaa dieseliä, UPM BioVernoa sellun valmistuksen tähteestä, mäntyöljystä.

Puun laadulla on merkitystä

Kaikki tehtaamme arvostavat laadukasta raaka-ainetta, josta ne pystyvät valmistamaan korkealaatuisia tuotteita kustannustehokkaasti. Puun läpimitta, suoruus ja oksattomuus ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat myös hinnoitteluun puuta ostettaessa.

Tuotteitamme käyttävät vaativat kansainväliset asiakkaat, jotka edellyttävät, että tuotteen raaka-aine on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä. Metsäsertifiointi, FSC® tai PEFCTM ovat niin tuotteitamme ostaville  asiakkaille kuin meille itselle osoitus kestävästä metsänhoidosta. Siksi suosimme puunhankinnassamme aina sertifioituja kohteita.

Tarkempia tietoja oman alueesi puukauppatilanteesta saat lähettämällä yhteydenottopyynnön tai soittamalla paikalliselle metsäasiakasvastaavallemme. Yhteystiedot löytyvät www.metsämaailma.fi –verkkopalvelun yhteystietohausta tai soittamalla numeroon 02 04 16 121.

Lue myös Puukaupan ajankohtaiskatsaus

Tutustu tuotteisiimme ja tehtaisiimme
www.upm.fi
www.wisaplywood.fi
www.upmtimber.fi
www.upmpaper.com
www.upmpulp.com
www.upmbiopolttoaineet.fi
www.upmraflatac.com
www.upmprofi.fi

Lue Metsän henki -lehdestämme
Sahatavara, Metsän henki 2/2015
Kymin sellutehdas, Metsän henki 1/2015
Kalson viilut, Metsän henki 1/2015
UPM BioVerno, Metsän henki 4/2014
Kaukaan tehdasintegraatti, Metsän henki 3/2014
Vaneri,Metsän henki 3/2014 jaMetsän henki 2/2014
Tarramateriaalit, Metsän henki 2/2014
Pietarsaaren tehdasintegraatti, Metsän henki 2/2014
UPM ProFi ja UPM ForMi, Metsän henki 1/2014

Katso videolta, millainen puu on parasta sellupuuta