metsäsuunnitelma

Mitä tietoja metsäsuunnitelmassa on?

​Metsäsuunnitelma on käsikirja omaan metsääsi. Se ohjaa sinua hoitamaan metsääsi suunnitelmallisesti tavoitteidesi mukaiseen suuntaan. Metsäsuunnitelma sisältää kaiken oleellisen tiedon metsäsi nykytilasta ja ehdottaa tulevat metsänhoito- ja hakkuutyöt seuraavalle kymmenvuotiskaudelle.

Metsäsuunnitelma sisältää:

  • puuston ja maapohjan tiedot metsikkökuvioittain
  • yhteenvetotiedot puustosta ja metsäalasta  
  • ehdotetut metsänhoitotyöt kymmenvuotiskaudelle
  • hakkuuehdotukset kymmenvuotiskaudelle
  • arvion metsän tuloista ja menoista
  • monimuotoisuudelle arvokkaat luontokohteet ja muut metsän käsittelyä rajoittavat kohteet
  • kuviokartat muun muassa kasvupaikkatyypin ja kehitysluokkien mukaan esitettynä
  • havainnolliset teemakartat esimerkiksi seuraavan viiden vuoden aikana toteutettavista metsänhoitotöistä ja hakkuista
  • kokonaisnäkemyksen metsästäsi antavan ilmakuvan 
  • kehitysennusteen eli miltä metsäsi näyttää, jos suunnitelman mukaiset käsittelyt toteutuvat.

UPM Metsä Kumppanuussopimusasiakkaana saat lisäksi käyttöösi verkkoversion UPM Metsäsuunnitelmasta, joka sisältää myös vero-osion.

Saat uuden UPM Metsäsuunnitelman tai päivityksen olemassa olevaan suunnitelmaan edulliseen kampanjahintaan, kun samalla sovit UPM Metsä Kumppanuussopimuksesta. Kampanja on voimassa toukokuun 2015 loppuun asti. Ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaasi, joka kertoo tarjouksestamme mielellään lisää. 

Lue lisää:
UPM Metsäsuunnitelma
UPM Metsä Kumppanuussopimuksen edut
Etsitkö uutta kumppania? Tutustu kampanjaan!

Millainen metsänomistaja sinä olet? Tee testi!