taimikonhoito

Miksi oikea-aikaisuus on taimikonhoidossa niin tärkeää?

​Taimikon hoitoa ei kannata lykätä, sillä viivästyminen yhdellä vuodella saattaa maksaa metsänomistajalle jopa 100-200 euroa hehtaarille. Summa riippuu puulajista, kasvupaikasta ja taimikon kehitysvaiheesta. Puuntuotannon menetykset voivat olla moninkertaiset verrattuna välittömään kustannukseen.

​Vuosi vuodelta lisääntyvä työn määrä tuo lisäkustannusta, kun nopeakasvuiset lehtipuut kasvavat ja taimikko tihentyy. Raivaussahalla tai koneellisesti tehty työ on sitä työläämpää ja kalliimpaa mitä pusikoituneemmassa taimikossa edetään. Taimikonhoidon viivästyminen voi johtaa jopa ylimääräiseen taimikonhoitokertaan.

Toinen osa viivästyneen taimikonhoidon tuomista kustannuksista muodostuu kasvavan metsän menetettyinä kantorahatuloina, jotka voivat olla moninkertaiset verrattuna välittömiin lisäkustannuksiin.

Lehtipuiden varjostus ja liika tiheys hidastaa nuorten viljelytaimien kasvua. Perkaamattomassa taimikossa läpimitan kasvu on kuusella 20-30 prosenttia ja männyllä 30-40 prosenttia pienempää kuin peratussa taimikossa.

Hidastuneen kasvun lisäksi kärsii myös puuston laatu. Hoitamattomassa taimikossa puut jäävät ohuiksi. Etukasvuinen ylitiheä lehtipuuvesakko piiskaa tuulessa havupuun taimia ja aiheuttaa niille latvavaurioita. Se lisää myös hirvituhoja mäntytaimikossa. Jos taimikonhoitoa ei tehdä, jää myös tekemättä valinta hyvälaatuisten kasvatettavien ja poistettavien esimerkiksi vahingoittuneiden puiden välillä. Tulevat hakkuut siirtyvät eteenpäin ja kiertoaika pitenee.

Oikea-aikainen taimikonhoito on ratkaisu, jolla taimet pysyvät hyvässä kasvussa. Taimikon perkauksella ja harvennuksella metsänomistaja varmistaa metsänviljelyn onnistumisen ja sitä myötä kannattavan metsänkasvatusketjun.Lue myös:
Tukien odottelu voi käydä kalliiksi
Hoidettu metsä tuo omistajalleen hyvän tuoton