pystykauppa

Mikä on pystykauppa?

​Pystykauppa on yleisin ja metsänomistajalle vaivattomin tapa tehdä puukauppaa. Kun myyt puuta pystykauppana, niin luovutat puunostajalle oikeuden kaataa ja korjata sovitut puut rajatulta alueelta. Ostaja huolehtii puunkorjuusta ja puun kuljettamisesta.

​Pystykaupassa puun hinnaksi sovitaan puutavaralajikohtaiset kantohinnat, jotka määräytyvät pystyssä olevan puun arvon mukaisesti. Ostaja vastaa puunkorjuun kustannuksista ja hoitaa puunkorjuun esimerkiksi sovitun kahden vuoden aikana. Puukaupasta sovittaessa hakkuumäärät ovat arvioita, ja lopullinen kauppahinta määräytyy kohteella toteutetun hakkuun mukaisesti. 

Ostaja ja myyjä sopivat puukaupan ehdoista, jotka kirjataan kauppakirjaan eli metsänhakkuusopimukseen, jonka molemmat allekirjoittavat. 

Metsänhakkuusopimus sisältää muun muassa:
- omistaja- ja kiinteistötiedot
- myyjän yhteystiedot ja pankkiyhteys
- hakkuualue ja liitekartta
- puutavaralajeittain arvioidut määrät ja yksikköhinnat
- metsäsertifiointiin kuuluminen 
- hakkuutavat
- mitta- ja laatuvaatimukset
- energiapuun korjuu
- mihin mennessä puut on korjattava  
- ennakkomaksun suuruus ja loppumaksun ajoitus
- metsänkäyttöilmoituksen teko (metsänomistaja itse vai valtuuttaako ostajan)
- puutavaran mittaustapa
- Metsäsäätiön menekinedistämismaksu
- korjuun aika (sulan / jäätyneen maan aikana)   
- kantokäsittely, luontoarvot, varastopaikat ym.

Lisätietoa puukaupasta saat metsäasiakasvastaavaltasi. Samalla kun teet puukauppaa, on myös helppo sopia uudistushakkuun jälkeen tehtävistä metsänviljelytöistä. Klikkaa yhteystietohakuun ja ota yhteyttä. 


Lue lisää:

Puukaupan kulku
Puun hinnan muodostuminen 
Puukauppaan liittyvät luvat, ilmoitukset ja asiakirjat
Metsäsäätiö –maksu
UPM Puukauppa