Mikä on UPM TuottoTaimikko?

​UPM TuottoTaimikko on uudenlainen, koneellisen istutuksen ja kitkennän yhdistävä tapa perustaa elinvoimainen kuusentaimikko.

​UPM TuottoTaimikko on kiinteähintainen tuote, joka sisältää koko ketjun maanmuokkauksesta taimikonhoitoon yhdellä sopimisella. UPM TuottoTaimikossa samaan pakettiin sisältyvät sekä koneellinen istutus että taimikon koneellinen kitkentä. Lopputulos on kustannustehokkaasti toteutettu tasalaatuinen ja elinvoimainen taimikko. Puuston päätehakkuun jälkeen kuusen uudistusalueella maa muokataan ja UPM:n laatutaimet istutetaan maahan samalla kertaa samalla koneella. Noin neljän vuoden kuluttua alue kitketään koneellisesti.

UPM on edelläkävijä metsänhoidon koneellistamisessa. Yhtiö on istuttanut taimia koneellisesti jo 20 vuotta. Uudistamistulosten seuranta osoittaa, että koneella saadaan aikaan kustannustehokkaasti hyvälaatuinen nuori metsä. Koneellista kitkentää UPM on kehittänyt pitkäjänteisesti alan toimijoiden kanssa ja tehnyt koneellista varhaisperkausta jo lähes kymmenen vuoden ajan omissa metsissään.

Tutustu tarkemmin UPM TuottoTaimikkoon ja sen hyötyihin:

- Tuotekuvaus

- Esite

- Video koneellisesta istutuksesta

- Video koneellisesta kitkennästä