Metsien sertifiointi on tärkeää

​Kansainväliset asiakkaamme kilpailluilla lopputuotemarkkinoilla edellyttävät, että pystymme todentamaan tuotteiden valmistukseen käytetyn puun alkuperän. Siksi painotamme metsäsertifioinnin merkitystä ja asetamme aina sertifioidun puun etusijalle puukauppaa tehdessämme. 

PEFCTM:n hallinnoinnissa muutoksia​

PEFC-sertifioinnin käytännön organisoinnissa tapahtui vuodenvaihteessa muutoksia: aiemmin metsänomistajaliittojen hallinnoimat alueelliset PEFC-ryhmäsertifikaatit siirtyivät alan keskeisten toimijoiden, Metsäteollisuus ry:n, MTK:n ja Suomen Sahat ry:n perustaman Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen (KMY:n) hallintaan.

Metsien PEFC-sertifioinnin metsänomistaja voi hoitaa nyt usealla eri tavalla.  Metsänomistaja voi liittyä suoraan KMY:n hallinnoimiin alueellisiin PEFC-sertifiointiryhmiin lähettämällä hakemuksen yhdistykselle. Ne metsänomistajat, jotka jatkavat Metsänhoitoyhdistysten jäseninä, kuuluvat alueelliseen sertifiointiryhmään mhy:n kautta. UPM:n kumppanuusasiakkaat voivat liittyä maksutta UPM:n PEFC-sertifiointiryhmään. Myös muilla toimijoilla on omia sertifiointiryhmiään.

Monet lopputuoteasiakkaat painottavat FSC®:

Toinen, erityisesti tuotemarkkinoiden näkökulmasta tärkeä metsien sertifiointijärjestelmä on FSC, joka soveltuu suurempia tilakokonaisuuksia omistaville metsänomistajille PEFC:tä hieman vaativampien toimenpiderajoitusten vuoksi. FSC:stä kiinnostuneet metsänomistajat voivat liittyä UPM:n FSC-ryhmäsertifikaatiin. Vuoden 2014 loppuun mennessä siihen on liitetty jo noin 100 000 ha yksityismetsiä.

UPM ostaa puuta kaikkiin sertifiointiryhmiin kuuluvilta metsänomistajilta. Puukauppaa tehtäessä metsänomistajan on kuitenkin todennettava, mihin ryhmään hän kuuluu, jotta pystymme varmistamaan, että ostamamme puu on peräisin sertifioidusta metsästä.

Lisätietoja metsäasiakasvastaaviltamme

Lisätietoja saat paikalliselta metsäasiakasvastaavaltamme. Yhteystiedot löydät helposti yhteyshenkilöhaustamme tai soittamalla numeroon 020 416 121.