Metsänlannoituksella metsä kasvamaan. UPM Metsänlannoitus.

Metsäterveiset Kuopiosta - Metsänlannoituksella metsä kasvamaan

​Puut tarvitsevat auringon valoa, vettä ja ravinteita. Kasvu riippuu kasvutekijöistä ja niiden määrästä ja suhteista. Metsässä kasvun määrää alhaisin kasvutekijä. Metsän kasvatus- ja terveyslannoitus on kannattava investointi metsääsi.  

​Puut tarvitsevat 16 ravinnetta riittävästi ja oikeassa suhteessa. Kangasmailla kasvua rajoittaa typen puute, soilla fosfori, kalium ja hivenravinteet, etenkin boori. Ravinteiden tarve kasvaa puuston lisääntyessä ja kasvun parantuessa.

Metsän lannoittaminen lisää puuston kasvua – puuta syntyy aiempaa enemmän. Puut järeytyvät nopeammin. Tämä tarkoittaa sitä, että arvokasta tukkipuuta syntyy aiempaa enemmän ja puut voidaan hakata useita vuosia aikaisemmin. Tulojen aikaistuminen ja myytävän puun arvon kasvaminen ovat keskeisiä kannattavuuden lisääjiä.

Osa metsänlannoitusta tehdään metsän terveyden vaalimiseksi. Ravinteiden puute vähentää puiden kasvua ja aiheuttaa vikoja.  Viat vähentävät puun arvoa. Esimerkiksi Itä-Suomessa tyypillinen kivennäismaiden vitsaus – boorinpuute – näkyy muun muassa monilatvaisuutena.  Monilatvaisuudesta syntyy ns. poikaoksia, jotka eivät ole sahatukissa haluttuja ominaisuuksia. Toisin sanoen ravinteiden puutteesta johtuvat viat johtavat pienempiin tuloihin.  

UPM:n metsäasiantuntijan kanssa sinun on hyvä tarkistaa metsäsi elinvoima. Mikäli puiden kasvua ja laatua rajoittavia oireita ilmenee, voimme tarjota sinulle metsäsi terveyttä ja kasvua edistäviä toimenpiteitä. Tutustu UPM:n Metsänlannoitus palveluun.


Mika Wahlman


Mika Wahlman toimii puukauppa-asiantuntijana UPM Metsän Kuopion metsäpalvelutoimistolla.