Jokilaakson tehtaiden kuudella paperikoneella kuluu kuusikuitua.

Metsäteollisuuden kilpailukyky on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa

​UPM:n Keski-Suomen integraattialueen aluejohtaja Matti Toivakainen pohtii blogissaan uusien investointiaikeiden vaikutuksia sekä nykyisten tehtaiden puuhuollon toimivuuden merkitystä Keski-Suomelle ja koko Suomen kansantaloudelle.

Uudet investoinnit lisäävät toimeliaisuutta ja hyvinvointia.

"Tässä investointiaiehuumassa herkästi unohtuu, että alueen nykyiset tehtaat tarvitsevat puuta nyt, joka päivä. Niiden puuhuollosta ja kilpailukyvystä huolehtiminen on tärkeää sekä Keski-Suomen että koko Suomen tämänhetkiselle ja tulevalle hyvinvoinnille", Toivakainen toteaa.

Lue lisää Matti Toivakaisen blogista Metsäteollisuuden kilpailukyky on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa