Metsäteiden rakentaminen ja perusparantaminen

Nosta puiden arvoa UPM Metsän tiekunnostuspalvelulla

​Metsätien rakentaminen ja kunnossapito kannattaa monella tavalla. Hyväkuntoinen tie vaikuttaa positiivisesti puusta tarjottavaan hintaan, metsänhoitotyöt tehostuvat, kiinteistön arvo nousee ja metsiin pääsee helpommin myös virkistäytymään. Samoin turvemailla tehty kunnostusojitus saa puuston taantuneen kasvun virkoamaan. 

​Ajokelpoinen tieverkosto on yksi metsätalouden peruspilareista. Perusparannuksen aika on kun tien pinta on urittunut ja tien kantavuus on heikentynyt. Metsätietä tulee myös huoltaa. Ylläpitohuoltoon kuuluu vesakon raivaus tien reunoilta, lanaus ja sorakerroksen tuominen tarvittaessa. Tilaamalla UPM Metsän tiekunnostuspalvelun saat halutessasi kokonaan uuden metsätien tai perusparannuksen.

Vanhat ojitusalueet kaipaavat kunnostusta, kun metsäojat ovat kasvaneet umpeen ja niiden kuivausteho on heikentynyt ja puuston kasvu taantunut. Ojaverkosto voi tarvita myös täydentämistä. Kunnostusojitus kannattaa tehdä samalla, kun puusto vaatii harvennusta tai päätehakkuuta. Toimiva vesitalous on metsän kasvun kannalta tärkeä tekijä. 

Ota yhteyttä paikalliseen metsäasiakasvastaavaan, ja tulemme arvioimaan kunnostustarpeet veloituksetta ja samalla saat asiantuntevat neuvot tie- ja ojitushankkeisiin.