Metsänomistajan kevät

Metsänomistajan kevät

​Lumien sulettua on aika lähteä maastoon ja käynnistää metsänhoitotyöt.

​Taimikoiden tarkastus. Käy keväällä lumien sulettua tarkastamassa taimikoiden hoitotarve. Ovatko hirvet tai myyrät tehneet talven aikana tuhojaan taimikoissa?

Puuntaimien istuttaminen. Laita metsä uuteen kasvuun. Hyvää istutusaikaa on toukokuusta syyskuun loppuun. Katso video metsänistutuksesta ammattilaisen tekemänä. Laatutaimien käyttö, huolellinen taimien varastointi ja käsittely sekä huolella tehty maanmuokkaus ja istutus takaavat tuottavan taimikon syntymisen. UPM:ltä saat koko metsänuudistamispaketin. Kysy metsäasiakasvastaavaltasi koneistutusta tälle viljelykaudelle.

Kesän metsänhoitotöiden suunnittelu. Sovi metsänhoitotöistä UPM:n kanssa.  Metsäpalvelumme kattavat kaikki metsätalouden työt ja niistä räätälöidään aina metsänomistajan tavoitteiden mukainen paketti.

Metsäsi hakkuutarpeiden kartoitus. Selvitä metsäasiakasvastaavasi kanssa, onko metsässäsi hakkuun aika metsänhoidon näkökulmasta. Me UPM:ssä tahdomme käydä puukauppaa tasaisesti läpi vuoden. Paikalliset tarpeet vaihtelevat, joten ajankohtaisen tiedon saa parhaiten omalta metsäasiakasvastaavalta.

Paperiasiat sähköisesti verkkopalvelussa. Seuraa UPM Metsämaailman Minun metsäni –osiossa metsäsi hoidon edistymistä. UPM:n kanssa solmitut metsänhoitosopimukset ja puukaupan asiakirjat ovat yhdessä paikassa ja helposti hallittavissa. Voit hoitaa metsääsi sähköisesti milloin ja missä vain.

Ota yhteyttä omaan metsäasiakasvastaavaasi joko asuinpaikkakunnaltasi tai metsäsi sijaintipaikasta. Klikkaa yhteystietohakuun.