metsänlannoitus tuo lisätuottoa

Metsänlannoitus tuo lisätuottoa

​Metsän lannoittaminen lisää puuston kasvua. Puut järeytyvät nopeammin. Arvokkaan tukkipuun osuus nousee ja puut voidaan hakata useita vuosia aikaisemmin. Tulojen aikaistuminen ja myytävän puun arvon nousu parantavat metsätalouden kannattavuutta.
​Puut tarvitsevat ravinteita riittävästi ja oikeassa suhteessa. Kangasmailla kasvua rajoittaa lähinnä typen puute, turvemailla fosforin, kaliumin ja hivenravinteiden, kuten boorin puute. Ravinnetasapainosta huolehtiminen lisää metsän tuottoa ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Yksi lannoituskerta voi tuoda satojen eurojen lisätuoton hehtaarille.

Boorin puutos aiheuttaa kasvuhäiriöitä ja vikoja puihin sekä kivennäis- että turvemailla.
Ravinnepuutos näkyy muun muassa monilatvaisuutena.  Monilatvaisuudesta syntyy ns. poikaoksia, jotka heikentävät sahatukin kertymää ja laatua.

UPM lannoittaa vuosittain noin 10 000 hehtaaria yhtiön omia ja metsäpalveluasiakkaiden metsiä. Turvamaiden lannoitukseen UPM käyttää rakeistettua metsätuhkaa. Hidasliukoinen tuhkalannoite korjaa metsän ravinnetasapainoa jopa 50 vuoden ajan. Tuhkalannoituksella saadaan turvemaakohteesta riippuen 30-80 kuutiometrin lisäkasvu hehtaaria kohti seuraavan 20 vuoden aikana.

Tarkista metsäsi elinvoima UPM:n metsäasiakasvastaavan kanssa. Voimme tarjota sinulle metsäsi terveyttä ja kasvua edistäviä toimenpiteitä. Tutustu UPM:n Metsänlannoitus palveluun.

Metsänlannoitus on kannattavin investointi metsääsi.