Metsän lannoitus helikopterilla

Metsänlannoitus kasvattaa tukkipinoa ja pankkitiliä

Metsänlannoitukseen sijoitetuille euroille saa hyvän tuoton, jota alhainen korkotaso ei leikkaa. Lannoitus kasvattaa erityisesti tukkipuun määrää ja nopeuttaa metsän kehittymistä hakkuukypsäksi.

Parhaassa kasvuvaiheessa olevat metsät käyttävät maaperän tarjoamat ravinnevarat tarkkaan hyödyksi. Kasvun rajat asettaa silloin ravinne, jonka puutos tulee ensimmäisenä vastaan. (Voidakseen kasvaa nopeammin, puut tarvitsevat enemmän juuri tätä puuttuvaa ravinnetta.) Turvemailla fosforin sekä kaliumin lisääminen parantaa eniten kasvua. Keskiviljavilla kivennäismailla kasvun lisäys on suoraan riippuvainen lisätyn typen määrästä. Parhailla kohteilla kasvun lisäys on 30 - 40 prosenttia lannoitusta seuraavan 8 kasvukauden aikana. Keskimäärin kertalannoituksella saadaan noin 20 kuutiota lisää puuta hehtaarille. Valtaosa lisäkasvusta on tukkipuuta, jolloin hehtaarin lisätuotto on tuhannen euron luokkaa.

Lannoitus nopeuttaa puiden järeytymistä, jolloin sekä harvennus että uudistushakkuita voidaan aikaistaa. Lannoituksen kannattavuus riippuu kohdevalinnan ohella siitä, kuinka nopeasti kasvavat hakkuutuotot voidaan tulouttaa. Tavallisesti lannoitusinvestoinnin tuotto on 10 - 15 %.

UPM tarjoaa laadukasta metsänlannoituspalvelua. Kun tilaat palvelun meiltä, varmistat metsikkökohtaisesti räätälöidyn suunnitelman ja aina riittävän ravinnemäärän parhaaseen kasvuun. Lue lisää UPM Metsänlannoitus -palvelupaketista