metsähuoltoasema. UPM Metsä

Metsänhoitoon kannattaa satsata

​Hyvällä ja suunnitelmallisella metsänhoidolla saat metsäsi tuottamaan. Oikea-aikaiset hoito- ja hakkuutoimet lisäävät puuston kasvua ja parantavat puuston laatua merkittävästi. Metsänhoitoon sijoitetut eurot poikivat karummallakin kasvupaikalla 50 prosenttia lisää tuottoa. Rehevässä kuusikossa saat jopa tuplasti tuottoa.

​Metsäsi tarvitsee hakkuita ja hoitotoimenpiteitä kehittyäkseen arvokkaaksi tukkimetsäksi. Aktiivinen metsänhoito lyhentää kiertoaikaa kymmenillä vuosilla, mikä parantaa metsätalouden taloudellista kannattavuutta.

Satsaukset puuston alkukehitykseen, kuten metsänviljelyyn ja taimikonhoitoon palkitaan puuston hyvänä kasvuna ja korkeampina hakkuutuloina jo harvennuksissa. Samoin ajallaan tehdyt harvennushakkuut lisäävät merkittävästi puuston kasvua ja järeytymistä. Tuloksena on arvokas tukkipuusto uudistushakkuun aikaan.

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan huoltokirja omaan metsään

Metsäsuunnitelma ohjaa sinua tekemään hoitotoimenpiteet ja hakkuut oikeaan aikaan. Sen avulla hoidat metsääsi suunnitelmallisesti tavoitteidesi mukaiseen suuntaan. Metsäsuunnitelma sisältää kaiken oleellisen tiedon metsäsi nykytilasta ja ehdottaa tulevat metsänhoito- ja hakkuutyöt seuraavalle kymmenvuotiskaudelle.

Lue lisää:
Hoidettu metsä tuo omistajalleen hyvän tuoton