Metsän henki 1/2014 on julkaistu

​Vuoden 2014 ensimmäinen Metsän henki, UPM:n metsänomistajille suunnattu lehti, on ilmestynyt.

​Lehdessä kerrotaan metsäsertifioinnista ja sen merkityksestä yleensä ja myös UPM:n valmisteilla olevasta PEFC-ryhmäsertifiointipalvelusta.

Metsässä käymme nuoren yrittäjän ja pälkäneläisen metsänomistajan Timo Heikkilän kanssa. Timon mietteitä metsänomistuksesta ja metsätaloudesta yrittäjänäkökulmasta voit lukea niin lehden sivuilta kuin myös kuulla ja katsoa videolta.

Vuoden alusta voimaan tullut metsälaki mahdollistaa eri-ikäiskasvatuksen ja uudet hakkuutavat. Metlan tutkija Sauli Valkonen ja muut asiantuntijat valottavat, mitä tämä tarkoittaa ja mitä metsänomistajan tulee ottaa huomioon, kun hän suunnittelee uusien menetelmien käyttöönottoa.

Lehden sivuilla pohditaan myös metsäalan sähköistymistä, vastataan uuteen metsätuholakiin liittyviin kysymyksiin ja tutustutaan kuljetusyrittäjä Saku Simpaseen.

Lue digilehti ja anna palautetta.

Seuraava Metsän henki ilmestyy toukokuun lopussa.