Metsän henki 1/2017:ssa paneudumme vastuullisuuteen

​Metsän henki 1/2017:ssä paneudumme vastuullisuuteen ja sen eri näkökulmiin niin metsänomistajan, metsän ja sen asukkaiden kuin puun toimitusketjun näkökulmasta.

​Monessa tämän lehden jutussa painottuu vastuullisuuden kolmesta ulottuvuudesta (taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristö) erityisesti ympäristönäkökulma ja erityisesti metsien monimuotoisuus ja keinot, joilla sitä voidaan edistää.

Lehden pääkirjoituksessa metsäjohtaja Sauli Brander kuvaa vastuullisuutta hyväksi liiketoiminnaksi. UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela puolestaan toteaa vastuullisuuden olevan arkipäivän tekoja. Lisäksi käsittelemme lehdessä muun muassa lahopuun, sekametsän ja kulotuksen merkitystä ja metsänomistaja Antti Niemelä kertoo, miten hän hoitaa metsäänsä. Infograafissa kuvaamme tällä kertaa metsien ja puusta valmistettujen tuotteiden hiilensidontavaikutusta.

Digilehteä voit lukea täältä ja lehden aiemmat numerot löydät myös tätä kautta.