Länsi-Suomen yhteismetsä suojelee suoluontoa

Länsi-Suomen yhteismetsä suojelee suoluontoa osana METSO-ohjelmaa

​UPM:n perustama Länsi-Suomen yhteismetsä on rauhoittanut omistamansa noin 20 hehtaarin alueen Iso-Hölön luonnontilaisesta suoalueesta. Rauhoitettu alue on osa isompaa Iso-Hölön suoaluetta ja sijaitsee Laitilassa Varsinais-Suomessa.
​Iso-Hölön alue on metsäsaarekkeiden luonnehtima laaja-suoalue, jossa on kalliokumpareita ja monipuolista suoluontoa. Kohde on erämainen ja on pieniä reunaosia lukuun ottamatta ojittamaton ja luonnontilainen. Metsäsaarekkeissa on lähes luonnontilaista männyn ja kuusen luonnehtimaa iäkästä metsää. Yhteismetsän suojeleman kohteen vaikutus puuntuotannolle on ollut vähäinen mutta kohteen luontoarvot ovat sitä vastoin merkittäviä.

- Alueen suojeleminen oli alusta alkaen hyvä vaihtoehto. Yhteismetsä toimii kestävästi niin puuntuotannon kuin monimuotoisuuden turvaamisen puolella. Alue rauhoitettiin korvausta vastaan osana metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO:a, sanoo hankkeen Länsi-Suomen yhteismetsän asiamies Heikki Kalvila, joka työskentelee UPM:n metsävarallisuuspalveluista vastaavana päällikkönä.

- UPM palvelee asiakkaitaan niin puuntuotannon, luonnonhoidon kuin metsien suojeluunkin liittyvissä asioissa. Haluamme tarjota asiakkaillemme kaiken metsiin liittyvän palvelun, toteaa UPM Metsän ympäristöpäällikkö Sami Oksa.

METSO:n tavoitteena on vapaaehtoisuuteen perustuen turvata metsä- ja suoluonnon monimuotoisuutta pysyvän ja määräaikaisen suojelun sekä talousmetsien luonnonhoidon keinoin. UPM tukee METSO –ohjelmaa ja edistää sen toteutumista yhtiön omistamissa metsissä sekä yksityismetsissä metsänomistajan toiveiden mukaan. Lue lisää UPM Metsämaailman metsäkirjastosta.