puun kuljetus

Lähipuuta tehtaille

​Puuraaka-aineen hankinta UPM:n sellu-, paperi- ja vaneritehtaille sekä sahoille ja voimalaitoksille on tiivistä tehtaiden ja puunhankinnan yhteistyötä. UPM:n tuoreimmat tehdasinvestoinnit lisäävät kuitupuun tarvetta Pietarsaaressa ja Kymillä ja tukin tarvetta Pietarsaaressa. Savonlinnan vaneritehtaalla lisätään koivutukin käyttöä. Puunhankinnassa kotimainen puu on etusijalla.
​UPM organisoi kaksi vuotta sitten puunhankintansa uudelleen neljään integraattialueeseen, jotka toimivat kiinteässä yhteistyössä UPM:n paikallisten tehtaiden kanssa. Länsi-Suomen, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Itä-Suomen integraattialueella on kullakin omat erikoispiirteensä.

Hankkimalla tehtaiden tarvitseman puun sellu- ja paperitehtaat sekä niiden yhteydessä toimivat sahat voivat hyödyntää raaka-aineet tehokkaimmin ja tarkoituksenmukaisimmin siten, että raaka-aineesta syntyy paras kate yhtiölle. Tukit sahataan sahoilla, sahanpuru ja tukkien sahahake jatkokäytetään sellutehtaalla, kuoret hyödynnetään kuorikattilassa. Sellutehtaalla poltettu mustalipeä tuottaa sähkön tehdasintegraatille.

Paikalliseen puumarkkinaan UPM:n uusi toimintamalli tuo kestävyyttä ja pitkäjänteisyyttä.
- Tehdasintegraateissa liiketoimintamme voi kehittyä tasaisesti ja metsänomistajat voivat luottaa, että ostamme heiltä puuta tulevaisuudessakin. Haluamme olla metsänomistajille luotettava ja vastuullinen yhteistyökumppani, UPM:n integraattien kehittämisestä vastaava johtaja Sami Saarela sanoo.

Lue kuinka puunhankinnan, sellutehtaan ja sahan yhteistyö sujuu Pohjanmaan integraattialueella - Metsän henki 2/2014. Syyskuussa ilmestyvässä numerossa tutustumme Keski-Suomeen ja mitä tapahtuu yli 5 miljoonalle kuutiometrille puuta Kaukaan tehdasalueella Lappeenrannassa.