Laadukas metsänviljelymateriaali on Metsän henki -lehden 2/2016 pääteema

​Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Metsän henki -lehden numerossa 2/2016 paneudutaan metsän tuoton perustaan, metsänuudistamiseen laadukkaan metsänviljelymateriaalin näkökulmasta.

​Elinvoimaisen metsän perusta on laadukas, mieluiten jalostettu metsänviljelymateriaali. Toukokuun lopussa ilmestyneessä lehdessämme aihetta käsitellään niin pääjutussamme, vieraskynäkirjoituksessa kuin aukeaman 20-21 infograafissa.  

Metsänomistajahaastateltavamme Liisa Niskanen on todellinen lähimetsänomistaja. Hänen metsänsä sijaitsevat näköetäisyydellä UPM:n Kaukaan tehtaista, missä puut suvun metsistä on jalostettu kautta aikojen.

Lehden sivuilta selviää myös:

  • mitkä puulajit sopivat sellupuuksi
  • mitä huomioidaan FSC®-leimikkoa suunniteltaessa
  • mikä on UPM ProMetsä
  • avio-oikeuden merkitys sukupolvenvaihdoksissa
  • millainen on moniarvoinen metsä

Tämän ja aiempien lehtiemme digilehdet löydät Metsämaailmasta.