Lähipuu tuotantoon. UPM Metsä

Korkeakosken saha suosii lähipuuta

​UPM:n Korkeakosken saha on yksi Suomen nykyaikaisimmista sahoista. Pirkanmaan Juupajoella sijaitseva laitos jalostaa mäntytukista korkealaatuista sahatavaraa kaikkialle maailmaan. 

​Korkeakosken saha hankkii puunsa keskisestä Suomesta, sillä pyrkimyksenä on paikallisen puun käyttäminen.
- Alueen mäntytukit ovat myös keskimäärin varsin järeitä ja korkealaatuisia, ja se näkyy myös hinnassa. Näin siis sekä lähialueen metsänomistajien että sahan edut kohtaavat, UPM Metsän aluejohtaja Matti Toivakainen kertoo.

Paikallinen puukauppa työllistää alueen yrittäjiä ja pitää tienoon pyörät pyörimässä. Koskeakosken sahan kautta kulkeva mittava materiaalivirta on tärkeä tekijä paikallisessa taloudessa.

Muuttoliikkeestä huolimatta metsänomistajat asuvat edelleen usein sahan hankinta-alueella. Jos eivät enää aivan metsiensä keskellä, niin kuitenkin keskisen Suomen suuremmissa kaupungeissa, esimerkiksi Jyväskylässä ja Tampereella.
- Etenkin etämetsänomistajia ajatellen on tärkeää, että pystymme tarjoamaan puukaupassa nopeasti valmiita ratkaisuja ja kattavia palvelupaketteja, Toivakainen toteaa.

Normaalisti toimiessaan Korkeakosken saha tarvitseen noin 50 rekkalastia mäntytukkeja päivässä, ja prosessiin syötetään satoja tukkeja tunnissa. Saha tuottaa noin 300 000 kuutiota sahatavaraa vuodessa. UPM on investoinut muun muassa sahan logistiseen tehokkuuteen ja nykyaikaiseen mittaustekniikkaan.

UPM:n puunhankinta toimii kiinteässä yhteistyössä tuotantolaitosten kanssa. Tavoitteena on, että puu saadaan tehtaille ja sahoille mahdollisimman läheltä. Paikalliset puunhankinnan tarpeet vaihtelevat, joten ajankohtaista tietoa saat omalta metsäasiakasvastaavaltasi. Voit myös soittaa numeroon 0204 16121.


Lue lisää Korkeakosken sahan toiminnasta asiakaslehdestämme Metsän henki 1/2013 s. 22-25.