koneellinen metsänhoito

Koneistutus ja -kitkentä takaavat metsänomistajalle uuden menestyvän kuusikon

​Maanmuokkauksen, taimien ja istutuksen laatu ratkaisevat kuusen metsänuudistamisen onnistumisen. Koneellinen metsänhoito on tehokas tapa varmistaa uusi metsä alkuun.

UPM Tuottotaimikko on koneellisesti toteutettava kuusen metsänuudistaminen, jossa uudistamisen kannalta tärkeimmät asiat saadaan samassa paketissa.

1. Oikein tehty maanmuokkaus ja taimien istutus tehdään samaan aikaan koneella.
Jokaiseen istutusmättääseen tulee kuusen taimi, joka saa heti kasvuedun heinittymistä vastaan. Oma taimitarhamme takaa taimien laadun.

2. Muutaman vuoden päästä istutuksesta taimikko kitketään koneella.
Kun varhaisperkaus toteutetaan ajallaan, varmistetaan taimikon hyvä kasvu eivätkä taimet jää muun kasvillisuuden alle.

Koneella kitkettäessä kuusentaimien ympäriltä poistetaan kasvua haittaava lehtipuu juurineen. Tällöin vältetään vesakoituminen. Yleensä toista taimikonhoitoa ei enää tarvita, tai raivauksen tarve on ainakin erittäin vähäinen. Tämä säästää metsänhoitokustannuksia merkittävästi. Metsänomistajan on mahdollista saada boorinlevitys konekitkennän yhteyteen, jos metsä sijaitsee boorinpuutoksen vaivaamalla alueella.

Hoidettu ja tuottava taimikko nostaa metsäomaisuuden arvoa merkittävästi!

’’Tänä vuonna pitämissämme koneellisen metsänhoidon työnäytöksissä metsänomistajat ovat vakuuttuneet koneistutuksen hyödyistä ja laadusta. Koneella taimet istutetaan juuri oikeaan syvyyteen tuoreeseen muokkausjälkeen. Näytöksien perusteella metsänomistajat ovat myös innostuneet konekitkennästä, jossa kone kitkee ympäröivän lehtipuun kuusen taimea vaurioittamatta. Metsänuudistaminen ja erittäin tärkeä varhaisperkaus saattavat vaivata monen mieltä uudistushakkuita suunnitellessa. Aina itsellä ei ole aikaa ja mahdollisuuksia hoitaa uudistamisen työläitä vaiheita. UPM Tuottotaimikko on tähän ongelmaan usein paras ratkaisu.’’ kertoo tuotepäällikkö Elise Hovi.

Kiinnostuitko tuottotaimikosta?

Katso videoita koneellisesta metsänhoidosta
Koneellinen istutus
Taimikon konekitkentä

Tutustu palveluun UPM Tuottotaimikko
Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä ja kysy lisää.