Kari Kuru - koneellisen metsänhoidon kehittäjä

Koneellisen metsänhoidon kehittäjä Kari Kuru jää eläkkeelle, mutta kehitystyö jatkuu

Keksijäsielu Kari Kuru on ideoinut uusia työmenetelmiä metsänhoitoon, varsinkin koneelliseen taimikonhoitoon.  Kari Kuru uskoo, että istutukset ja taimikonhoito koneellistuvat lähivuosina vauhdilla.

​- Työn tuottavuuden ja laadun parantaminen sekä kustannusten minimointi ovat tärkeimmät lähtökohdat metsänhoitomenetelmien kehitystyössä. Koneiden kautta tuottavuus nousee, kustannukset laskevat ja saadaan ympärivuotisia työpaikkoja. Puunhankinnan koneyrittäjät saavat enemmän työtä koneilleen samalle säteelle. Koneellistuminen on välttämättömyys, painottaa Kari Kuru.

Lähes 40 vuotta UPM:llä työskennellyt Kari Kuru on ollut vahvasti mukana metsänhoidon kehityskaaressa. Taimikonhoidossa vesuri oli päätyökalu vuoteen 1975, siitä eteenpäin raivaussaha. Koneellinen taimikonhoito yleistyi 2000-luvulla.
- Taimikonhoidon ohjeistus muuttui 90-luvulla nopeasti, kun istutusalueiden maanmuokkauksen laatu parani. Tästä on hyvänä esimerkkinä laikkumätästyksen yleistyminen. Myös puuntaimia jalostettiin entistä nopeammin kasvaviksi paakkutaimiksi, mikä mahdollisti koneistutuksen. Lisäksi äkeisiin saatiin konekylvölaitteet, Kuru kertoo.

- Työurani kohokohtia oli, kun oivalsin taimikossa vuonna 1994, että kuusi mättäässä kasvaa koivujen kanssa yhtä nopeasti 8 metriin, jos pidetään latvus vapaana vesakosta. Ja ajoituksella saadaan kustannussäästöä taimikonhoidossa. Näiden kahden asian myötä on kehitetty varsinkin kuusen kasvatusmenetelmää, mikä on koneellisen taimikonhoidon perusta UPM:ssä. Tämän kehitystyön viimeinen vaihe on kitkentämenetelmä.

Kari Kuru on ollut kehittämässä mm. seuraavia työmenetelmiä

• Laikkumätästyksen kehitystyö, 1990-luku.
• Kannonnostolaitteen mätästyslevyn ideointi, 1990-luku.
• Leikkaava reikäperkauskone (”kurunpyörä”), 2002.
• Kitkevä Naarva -reikäperkauskone, 2007.
• Biohajoava merkkausnauha, 2008.


UPM on koneellisen metsänhoidon edelläkävijä jo 20 vuoden kokemuksella. Kehittämistyö jatkuu edelleen vahvana. Lue lisää ja katso video koneellisesta puunistutuksesta. Tutustu myös koneelliseen varhaisperkaukseen.