Koneella syntyy hyvä taimikko

​UPM on koneellisen istutuksen edelläkävijä jo 20 vuoden kokemuksella. Koneistutus tuottaa kustannustehokkaasti hyvälaatuisen nuoren metsän. Etuja ovat mm. tasainen työn laatu ja eri töiden yhdistäminen.  

​UPM on istuttanut taimia koneellisesti jo 20 vuotta. Uudistamistulosten seuranta osoittaa, että koneella saadaan aikaan kustannustehokkaasti hyvälaatuinen nuori metsä. Tänä vuonna UPM istuttaa noin kahdellakymmenellä istutuskoneella lähes kolme miljoonaa tainta yhtiön omiin ja yksityismetsiin.

Koneellisen istutuksen etuja ovat hyvä ja tasainen työn laatu. Taimi tulee mättäässä oikeaan paikkaan ja tuoreeseen muokkausjälkeen. Koneella istuttaen metsänviljelytyöt saadaan usein nopeammin valmiiksi kuin tehtäessä muokkaus ja istutus erikseen. Koneellisen istutuksen työkausi on toukokuusta syyskuun loppuun. Pitkä työkausi ja tuottavuus vapauttavat työvoimaa muihin metsänhoitotöihin.

Koneellinen puunistutus harppaa aimo askeleen eteenpäin uuden istutuskoneen myötä. Nakkilalaisen Risutekniikka Ky:n kehittämä automaattisella taimensyötöllä varustettu istutuskone esitellään FinnMETKO –näyttelyssä 30.8. – 1.9. Jämsässä. UPM Metsä on alusta saakka osallistunut uutuuslaitteen kehittämiseen. Risutec-istutuskoneella voidaan tehdä myös boorilannoitus istutuksen yhteydessä. Lue lisää uudesta istutuskoneesta.

Koneellisten metsänhoitotöiden tuottavuuden parantaminen perustuu automatisointiin, työvaiheiden samanaikaiseen tekemiseen, eri töiden yhdistämiseen, joukkokäsittelyyn ja jatkuvatoimisuuteen. Aistin- ja ohjaustekniikan nopea kehittyminen parantaa istutuskoneiden kehittämismahdollisuuksia.

Katso video UPM:n kehittämästä istutuskoneesta.