Kesäharjoittelijoiden kuulumisia

​UPM Metsä työllistää tänä kesänä 44 harjoittelijaa metsäalan tehtäviin ympäri Suomea. Toimipisteet vilkastuvat, ja saavat uutta energiaa nuorten tuoreiden ajatusten ja innon mukana. Omat kesäkuulumisensa työmaalta jakaa Jarmo Torvinen ja Susann Sundelin.

ramsejamie.jpgOlen Jarmo Torvinen, ja työskentelen Joensuun Metsäpalvelutoimistolla metsäasiakasvastaavaharjoittelijana. Päätehtävänä on ollut korjuunsuunnittelu. Työssäni pidän erityisesti luonnon asettamista haasteista. Jokainen metsikkö on uniikki, eikä vastaan satu kahta samanlaista. Korjuunsuunnittelun lisäksi Metsäasiakaspäällikkö Kimmo Laukkanen pyysi minut Joensuun asiakasyksikön markkinointiryhmään. Oli mukavaa ja mielenkiintoista olla osana suunnittelemassa kumppanuusasiakkaillemme heille varmasti positiivisesti mieleenpainuvaa tapahtumaa. Työtehtäväni oli perustaa metsähuoltoasema paikalliseen JoMa vs. Kipa pesäpallo-otteluun.
Järjestimme Farmari messujen yhteyteen kumppanuusasiakkaillemme kaksi risteilyä höyrylaivallamme Hurmalla. Asiakkaat olivat tyytyväisiä risteilyyn. Aurinko ei juuri paistanut mutta siitäkin huolimatta keli oli lämmin. Kuvassa Joensuun vaneritehtaan johtaja Kimmo Wilska esittelee vaneritehdasta joelta käsin. 
   Jarmo ja kollega Rasmus
300xTorvinen-Jarmo-Joensuu.jpg1000-pesapallo-ottelusta.jpg
Illalla alkoi Pohjois-Karjalalaisille tärkeä pesäpallo-ottelu, jossa vastakkain olivat Joensuun Maila ja Kiteen pallo. Olimme Metsän ja Joensuun vaneritehtaan kanssa edustamassa metsähuoltoasemaständillä. Paikalle saatiin myös Biofore-Volkkarimme, josta yleisöllä riitti kysymyksiä. Tapahtumssa jaoimme otteluun osallistuneille vanerinpaloja kalanperkauslaudoiksi sekä pannunalusiksi. Ihmiset olivat hyvällä tuulella ja moni tuli kyselemään mieltä askarruttavia metsäisiä kysymyksiä.

Tapahtuman järjestämiseen oli mukava osallistua. Varsinkin kun lopputulos oli erittäin onnistunut. Metsähuoltoasemasta tuli tyylikäs varsinkin kun saimme Volkkarinkin sinne edustamaan.
Jarmo Torvinen, Joensuun metsäpalvelutoimisto


susann-sundelinjpg.jpgNimeni on Susann, olen kotoisin Pohjanmaan Mustasaaresta ja opiskelen metsätieteitä Joensuussa Itä-Suomen yliopistossa. Tänä kesänä olen saanut mahdollisuuden työskennellä Pietarsaaressa UPM:n tehtaan puuvastaanoton mitta-asemalla. Mikä on puuvastaanoton mitta-asema? Mitta-asema on pieni rakennus tehdasalueella, jonka kautta kaikki puutavara-autot, ja myös esimerkiksi kemikaaliautot ajavat. Mittausmenetelmänä käytetään pääasiassa painomittaa, ja siksi mitta-aseman vieressä on kaksi isoa vakaa, joilla autot punnitaan sekä tullessa että mennessä. Tehdasalueella on muun muassa saha, sellutehdas ja voimalaitos. Näillä kaikilla on omat raaka-aineensa, kuten esimerkiksi tukkia, kuitua, haketta, purua ja hakkuutähdettä. Automäärät vaihtelevat suuresti päivästä toiseen, mutta karkea arvio olisi noin 200 autoa päivässä, ja autojen lisäksi puutavaraa tulee myös junilla ja joskus aluksillakin.
 

 

Susann Sundelin

Millainen on tavallinen työpäivä mitta-asemalla? Ensinnäkin työ on jatkuvaa 2-vuorotyötä, eli töihin tullaan joko aamu- tai iltavuoroon, ja myös viikonloppuisin. Työt tehdään pääasiassa tietokoneella mitta-asemalla. Tavallinen päivä alkaa sillä, että otan edellisen päivän hakenäytteet kuivausuunista ja päivän mittaan tulevat näytteet laitan kuivumaan uuniin. Autot ajavat koko työpäivän aikana, joista suurin osa pärjää omin päin, mutta aina välillä tulee joku joka tarvitsee apuani. Välillä käyn myös pikaisesti ulkona raittiissa ilmassa katsomassa jonkun puukuorman laatua. Junia tulee myös useampi päivittäin, ja niiden vaunulistat pitää syöttää sisälle.

pietarsaari-mitta-asemalta2.jpgpietarsaari-mitta-asemalta.jpg
Päivän päätteeksi pää on täynnä kiloja, tonneja ja motteja. Minusta mukavaa tässä työssä on tutustua kuskeihin ja jutella heidän kanssaan, koska he ovat kaikki niin erilaisia ja silloin saan myös käyttöä kaksikielisyydelleni. Hyödyllistä ja antoisaa taas on saada nähdä mitä puutavaralle tapahtuu hakkuun jälkeen loppupäässä.
Olen viihtynyt hyvin ja olen iloinen tästä uudesta työkokemuksesta, jonka olen saanut kesän aikana UPM:llä.
Kesäterveisin, 
Susann Sundelin, Pietarsaaren puuvastaanotto

Jag heter Susann, ursprungligen hem från Korsholm i Österbotten men studerar skogsvetenskap i Joensuu vid Östra Finlands universitet. Den här sommaren har jag fått möjligheten att arbeta med virkesmottagningen vid mätstationen på UPM:s fabrik i Jakobstad. Vad är då virkesmottagningens mätstation? Mätstationen är en liten byggnad på fabriksområdet som alla bilar kör via. I huvudsak mäts allt genom vägning, så därför finns det två stora vågar bredvid mätstationen som bilarna vägs på både när de anländer och när de avgår. På fabriksområdet finns det bland annat en såg, en cellulosafabrik och ett kraftverk som alla har sina egna råvaror de behöver som till exempel stock, massaved, flis, spån och grot. Bilmängen varierar mycket från dag till dag men en grov uppskattning är cirka 200 bilar per dag och förutom bilarna så transporteras virke även med tåg och ibland också med fartyg.
Hurudan är en normal arbetsdag? Först och främst så är arbetet ett fortsatt 2-skiftesarbete som betyder att man kommer antingen till morgon- eller kvällsskiftet och man arbetar även på helgerna. Arbetet utförs i huvudsak med dator vid mätstationen och en vanlig dag börjar med att jag tar ut föregående dags flisprover ur torkugnen och lägger in nya prover vartefter de kommer under dagens lopp. Bilar kör hela dagen varav de flesta sköter sig själva, men alltid emellanåt kommer det någon som behöver min hjälp och ibland går jag ut en snabb sväng i den friska luften och kontrollerar kvaliteten på något last. Tåg kommer det också flera per dag som skall skötas om. Till slut är huvudet fullt av kilogram, ton och kubikmetrar. Det trevligaste enligt mig med detta arbete är att få bekanta sig med chaufförerna och att få prata med dem, för de är alla så olika och då får jag även användning av min tvåspråkighet. Nyttigt och givande däremot har det varit att få se vad som händer med virket i slutändan efter avverkningen.
Jag har trivts bra och jag är glad för denna nya arbetserfarenhet som jag fått hos UPM denna sommar.
Sommarhälsningar,
Susann Sundelin, Pietarsaaren puuvastaanotto

Muita kesätyöntekijöitämme mm.


 mirka-piira.jpgjaana-viinikainen.jpgWP_20150711_12_29_38_Pro (2).jpg

Kymin mitta-asemalla           Jaana Viinikainen                   Ilkka Koivisto Tampereen
tuontiasioiden parissa            Lappeenrannasta Kaukaan    puunhankinnan kesäharjoittelija
työskentelee kesän ajan        tehtaan puuportilla.               Metsähuoltoasemalla Narvan markkinoilla
Mirka Piira.