Kemera-laki uudistuu – keskeiset muutokset

​Metsätalouden tuki –järjestelmä on uusiutumassa. Nykyisen Kemera-lain mukaisten hakemusten on oltava perillä Metsäkeskuksessa viimeistään 17.4.2015. Aiemmin hyväksyttyihin ja käynnissä oleviin hankkeisiin liittyvät mahdolliset  lisärahoitushakemukset on myös toimitettava viimeistään samana päivänä Metsäkeskukseen. Me UPM:ssä koostamme näinä päivinä viimeiset hakemukset toimitettavaksi päättyvän Kemera-lain mukaiseen hyväksyntään.

​Uusi Kemera-laki on EU:n käsittelyssä. Tukijärjestelmän hyväksyntää kiirehditään, mutta lain voimaantulon aikataulusta ei ole varmuutta. Kemera-lakiin liittyvä asetusluonnos on lausuntokierroksella, eikä senkään lopullista sisältöä vielä täsmällisesti tiedetä. Kohdekriteerit ja tukisummat varmistuvat vasta myöhemmin.

Uuden Kemera-lain mukaiset tuettavat työlajit

Uuden Kemera-lain mukaan tukea voidaan myöntää nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun keräämiseen,  juurikäävän torjuntaan, suometsän hoitoon, terveyslannoituksiin, metsäteiden tekoon ja perusparannukseen sekä metsäluonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin. Lisäksi otetaan käyttöön tuki taimikon varhaishoitoon – joten nyt myös konekitkentäkohteet voivat olla tuen piirissä.
Rahoituksen piiristä poistuvat metsänuudistaminen, pystykarsinta ja kantojen nostolla toteutettu juurikäävän torjunta.

Rahoitushakemus ennakkoon, toteutusilmoitus ja omavalvontatieto toteutuksen jälkeen

Uusi laki edellyttää, että kaikkien työlajien rahoitushakemukset tehdään ennakkoon. Tämä muutos on omatoimisten taimikonhoitotyötä tekevien hyvä muistaa. Aiemminhan mm. nuoren metsän hoitotyöhön ja siihen liittyvään energiapuun korjuuseen on voinut hakea tukea sen jälkeen, kun työ on jo tehty.
Hyvä on myös muistaa, että siirtymävaiheessa rahoitushakemuksia ei voi tehdä,  vaan on odotettava uuden Kemera-lain voimaantulo.

Osa työn toteutusilmoitusta on omavalvontatieto, jolla ilmoitetaan Metsäkeskukseen toteutetun kohteen rahoituskelpoisuus. Hankkeisiin liittyy siis paljon yhteydenpitoa Metsäkeskuksen kanssa.

UPM:n toteuttamien töiden osalta hoidamme ilmoitukset metsänomistajan puolesta. Tarjoamme asiakkaillemme myös muuta apua Kemera-lakimuutokseen liittyen. Ota yhteyttä omaan metsäasiakasvastaavaasi. Yhteystiedot löydät helposti yhteystietohaustamme tai soittamalla numeroon 02 04 16 121. Voit lähettää myös yhteydenottopyynnön.

Lisätietoja nykyisestä Kemera-laista sekä uuden lain toimeenpanosta löydät sivulta www.metsakeskus.fi

Tutustu myös Metsäkirjastomme Kemera-aiheisiin tietopaketteihin

Kemera-rahoitus

Kemera-tuki