Kemera- ja metsätuholaki päivittyivät – keskeiset muutokset

​Viime kesänä uudistunutta Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädäntöä päivitettiin huhtikuussa. Päivityksen syynä oli tukijärjestelmän sopeuttaminen käytettävissä olevan rahamäärän tasolle. Merkittävimmät muutokset metsänomistajan kannalta ovat juurikäävän torjunnan putoaminen kokonaan tuettavien työlajien joukosta, terveyslannoituksen ja nuoren metsän hoidon tuki- ja myöntämisedellytysten tiukennukset sekä yleinen tukitasojen aleneminen.

Lisäksi voimaan tuli säännös, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi määräajaksi tai toistaiseksi määrätä metsäkeskuksen hylkäämään tukihakemukset, jos myöntämisvaltuutta ei ole enää riittävästi käytettävissä. On oletettavaa, että tällaisia tilanteita tulee vastaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Kemera-tukivarojen loppuessa rahoitushakemuksia ei voi tehdä, eivätkä uudet toteutettavat työt ole tuen piirissä.

Juurikäävän torjunnan poistuminen Kemera-tuettavien työlajien listalta ei poista tarvetta vaalia metsän terveyttä. Asia varmistettiin uusimalla metsätuholaki, jossa juurikäävän torjuntatyö säädettiin hakkuuoikeuden haltijalle pakolliseksi kesäaikaisissa hakkuissa juurikäävän leviämisen riskialueilla.

Metsätalouden tuet ja niiden muutokset varmasti hämmentävät. Aina vain tärkeämmäksi muodostuu vuosittainen kokonaissuunnitelma ajankohtaisista hakkuista ja metsänhoitotöistä. Tässä UPM:n asiantuntijat ovat apunasi. Kun osana vuosisuunnitelmaa tehdään tarvittavat Kemera-rahoitushakemukset, ne ehtivät hyvissä ajoin viranomaiskäsittelyyn, ja työt saadaan mahdollisen tuen piiriin. Älä kuitenkaan anna metsätalouden tukien ohjata järkevää tekemistä; esimerkiksi lehtivesakon kasvu ja taimikon perkauskustannuksen nousu eivät pysähdy rahoitushakemusten vastaanoton keskeytyksessä. Yleisohjeena tuottavaan metsätalouteen pätee edelleen se, että tarvittavat metsänhoitotyöt ja hakkuut tehdään laadukkaasti ja oikeaan aikaan. Vain näin varmistat metsäsi kasvatettavien puiden kasvutilan ja elinvoiman.

Kysy lisää metsäasiakasvastaavaltasi.

3.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriö keskeyttää Kemera-tuen myöntämisen nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta

Lue lisää Kemera-ja metsätuholain uudistuksesta metsäkeskuksen tiedotteesta.

Päivitetty 4.5.2016