Käy tarkistamassa taimikkosi kunto talven jälkeen

​Nyt kannattaa tehdä kevätretki metsään ja käydä tarkastamassa taimikot. Tarkkaile, onko tarvetta täydennysistutukselle vai onko varhaishoidon tai taimikonhoidon aika. Samalla näet, ovatko hirvet tai myyrät tehneet talven aikana tuhojaan.   
​Taimikon kevättarkastus on hyvä tehdä heti lumien sulettua huhti-toukokuussa. Silloin heinät ja muu pintakasvillisuus ei ole vielä aloittanut kasvuaan, joten erotat pienetkin havupuun taimet hyvin maastossa.

Onko täydennysviljelyn ja heinäntorjunnan tarvetta?

Nuorissa taimikoissa kannattaa kävellä kierros, selvittää heinän torjunnan tarve ja laskea taimien tiheyttä. Taimimäärän selvittäminen onnistuu helposti, kun ottaa käsiinsä neljän metrin mittaisen kepin, pyörähtää ympäri ja laskee ympyrän sisään jäävien  taimien määrän. Lukumäärä kerrottuna 200 antaa taimien määrän hehtaarilla. Esimerkiksi kuusen istutusalalla taimia tulisi olla 1800 tainta hehtaarilla. Riittävän tarkan tuloksen kuviolla saa, kun taimitiheyden mittaa vähintään seitsemästä kohtaa.

Istutustaimikoissa täydennysistutuksen tarve määritetään ensimmäisen kasvukauden jälkeen. Taimikko voi olla aukkoinen esimerkiksi hyönteis-, sieni- tai myyrätuhojen vuoksi. Aukkokohdat kannattaa täydentää mahdollisimman nopeasti, jotta tuoretta muokkausjälkeä voidaan hyödyntää. Varttuneissa taimikoissa tuhoja aiheuttavat hirvieläimet.    

Taimikossa kierrellessään metsänomistaja voi myös hoitaa taimiaan katkomalla ylimääräisiä latvoja. Monilatvoja aiheuttaa muun muassa metsämyyrä tai metso, jotka syövät pienien taimien latvaosaa silmuineen. Monilatvaisuus voi johtua myös hyönteisistä (kirvat) tai sienituhosta (männynversoruosteesta).

Onko varhaishoidon aika?

Viljelytaimille on hyvä antaa alkuvuosina kasvutilaa varhaisperkauksella, jossa ylimääräinen lehtipuusto poistetaan. Oikea-aikaisesti toteutettuna varhaisperkaus on kustannustehokasta ja tulokset palkitsevia – taimikko kasvaa tuottavana kohti varsinaista taimikon harvennusta. Jo muutaman vuoden viivästyminen varhaishoidossa aiheuttaa kasvutappiota, hidastaa työtä huomattavasti ja lisää kustannuksia.

Joko tehdään taimikonhoitoa?

Varsinainen taimikonhoito tehdään havupuilla 3-7 metrin pituudessa. Tällöin taimikko harvennetaan sopivaan tiheyteen ja poistetaan huonolaatuiset puut. Parhaat puuyksilöt saavat kasvutilaa ja taimikko kehittyy tuottavaksi nuoreksi kasvatusmetsäksi. Oikeaan aikaan ja huolella tehty taimikonhoito palkitsee metsänomistajan ensiharvennusvaiheessa.   
 
Ota yhteyttä ja kysy neuvoa

Miten taimikkoa tulisi hoitaa? Mikä on sopivin menetelmä taimikon hoitoon? Milloin on oikea aika tehdä varhaisperkaus tai taimikon harvennus?  Metsäammattilaisiltamme saat neuvot taimikkosi parhaaksi. Klikkaa yhteystietohakuun ja ota yhteyttä. Laitetaan yhdessä taimikot kuntoon!   

Tutustu UPM Taimikonhoito –palvelupakettiin sekä yksittäisiin metsäpalveluihimme Taimikon inventointi ja Täydennysistutus.

Katso videot taimikonhoidosta: 
Konekitkentä
Taimikonhoito