metsäpalvelut UPM Metsä

Kaikki metsäpalvelut yhdeltä luukulta

​UPM:n metsäpalvelut tarjoavat metsänomistajalle kattavan palveluvalikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja hallintaan. Metsäpalveluilla toteutetaan asiakkaiden toiveiden metsiä.
​Metsänomistaja saa kaikki palvelut yhdestä pisteestä. UPM metsäpalveluihin kuuluvat
puukauppapalvelut mukaan lukien metsäenergiapuun korjuu
metsäsuunnitelman laadinta metsänomistajan painotusten mukaisesti
- metsänhoitotyöt kuten uudistaminen, taimikonhoito ja metsänlannoitus 
- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus sekä kunnostusojitus (lue lisää metsäpalvelusta)
- luontopalvelut kulotuksesta maisemanhoitotöihin
- FSC®-ryhmäsertifiointi (lue lisää metsäpalvelusta
- laki- ja asiantuntijapalvelut sukupolvenvaihdoksessa, metsäveroneuvonnassa ja yhteismetsään liittymisessä.

Palvelumme kattavat kaikki metsätalouden työt ja ne koostetaan haluttuun laajuuteen. Palvelu voi olla yksittäinen työ tai kokonaisratkaisu ajankohtaiseen tarpeeseen. Työkokonaisuus ja hinnoittelu sovitaan asiakkaan kanssa aina etukäteen. UPM:n yhtiön omien metsien hoidon tuottama kokemus ja osaaminen on hyödynnetty asiakasmetsien töissä. Toteutamme metsäpalvelut asiakkaalle helposti, laadukkaasti ja varmasti.

Omalta metsäasiakasvastaavaltasi saat vastaukset kaikkiin omaa metsääsi koskeviin kysymyksiin. Klikkaa yhteystietohakuun. Toteutamme toiveidesi metsän.