Isoja HCT-rekkoja testattiin kapealla maantiellä

​UPM:n puutavaraa kuljettava Orpe Kuljetuksen ”HCT- pöllirekka” samoin kuin myös muut tällä hetkellä liikenteessä olevat HCT-yhdistelmät liikennöivät pääosin pääteillä. Osana tutkimusohjelmaa testattiin toukokuun lopussa Valkealassa Trafin poikkeusluvalla liikennöintiä pääteitä kapeammalla ja mutkikkaammalla Jyrääntiellä, jonka varrella sijaitsee Orpe Kuljetuksen varikko.

​Orpen HCT-auton lisäksi testissä oli mukana Speed Oy:n HCT-konttirekka, ekorekka. Testiä seurasi asiantuntijoita ELY-keskuksista, poliisista, Trafista, Kouvolan kaupungin hallinnosta, Metsäteollisuus ry:stä sekä Metsätehosta Orpe Kuljetuksen, Speedin ja UPM:n edustajien lisäksi.

Testin aikana seurattiin muun liikenteen sekä HCT-autojen kohtaamista sekä HCT-autojen liikennöintiä läheisellä siltatyömaalla. Testin loppupäätelmä oli, että HCT-autoilla liikennöinti niin Jyrääntiellä kuin myös tietyömaalla sujuu kuten raskaalla kalustolla yleensä. Rekkojen kohtaamiset mutkapaikoissa eivät vaatineet tilaa normaaliyhdistelmiä enempää ja kohtaamiset henkilöliikenteen kanssa sujuivat yhtä lailla hyvin.

”Jyrääntiellä tehdyn testauksen kaltaiset käytännön testit ovat hyödyllisiä sekä lupapäätöksistä vastaaville että meille teiden suunnittelusta ja kunnossapidosta vastaaville viranomaisille”, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurijohtaja Jyrki Karhula toteaa. ”Näemme omin silmin ratkaisujen toimivuuden ja voimme keskustella niistä ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.”

Orpe Kuljetuksen HCT-yhdistelmän matkamittariin on kertynyt reilun puolentoista vuoden aikana kuormattuna ajoa yli neljännesmiljoona kilometriä, ja se on siirtänyt tehtaalta ja terminaalista toiseen jo 1300 kuormaa puutavaraa. Auton kuljettajille on näiden kilometrien aikana kertynyt runsaasti kokemusta, ja auton mittareihin sekä testilaitteisiin on tallentunut paljon tietoa.

”Oma kokemukseni tien päältä on, että monikaan tiellä liikkuja ei edes huomaa, että hän ohitti tai häntä vastaan tuli normaalia pidempi rekka”, kertoo kokemuksistaan auton ratissa Orpe Kuljetuksen Sini Ora, joka on yksi auton vakiokuljettajista. ”Myös testiajot Jyrääntiellä sujuivat ongelmitta. Niin Speedin ekorekka kuin myös muut tiellä kulkijat mahtuivat kohtaamaan hyvin puutavarayhdistelmämme kapeimmissakin kohdissa.”

Testi osana laajempaa HCT-tutkimusta

Orpe Kuljetuksen ja UPM:n HCT-puutavara-auto on osa Metsäteollisuus ry:n ja Metsätehon HCT-tutkimushanketta. Tutkimuksessa on tällä hetkellä mukana yhteensä viisi erityyppistä HCT-ratkaisua. Tutkimuksen tavoite on kehittää turvallisia, ympäristöystävällisiä, tehokkaita ja liikenneinfrastruktuuria vähän rasittavia ajoneuvoyhdistelmiä. Tutkimuksissa seurataan HCT-kuljetusten kuljetuskustannuksia ja arvioidaan mahdollisuuksia laajentaa HCT-ajoneuvojen käyttöä tulevaisuudessa huomioiden HCT-logistiikan vaikutukset sekä yritysten että tienpidon kustannuksiin ja niiden edellyttämiin infrastruktuuri-investointeihin. www.metsateho.fi/hct

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt tähän mennessä poikkeusluvat 12 yrityksen HCT-ajoneuvoille. Nämä yritykset kuljettavat erityyppisiä tuotteita kullekin ajoneuvolle määritellyllä reitillä. Trafi edellyttää yrityksiltä tutkimusohjelmaa ja tulosten säännöllistä raportointia. www.trafi.fi/hct

HCT-tutkimushankkeissa ovat mukana muun muassa Aalto-yliopisto, Lappeenrannan tekninen yliopisto ja Oulun yliopisto. Tutkimukset ovat pitkäkestoisia, ja niiden tuloksista raportoidaan aikanaan. 


Katso video Tulevaisuuden puutavara-auto testauksessa

Lue Janne Kukkuran blogit:
94-tonnisen HCT-pöllirekan taival etenee suunnitelmien mukaan
Iso ja hyvätapainen pölliautoinnovaatio tutkii ja kehittää puutavaran kokonaislogistiikkaa

Tutustu myös aiemmin julkaistuihin tiedotteisiin:
4.3.2015 Kokemukset HCT-yhdistelmistä ovat hyvät
6.10.2014 Orpe Kuljetuksen yli 76-tonninen kokeiluyhdistelmä alkaa kuljettaa UPM:n puutavaraa Itä-Suomessa
14.8.2014 Nykyistä suurempia kuormia kuljettavien puutavara-autojen kehitystyö jatkuu
27.6.2013 UPM testasi 100 tonnia painavia ja yli 25,25 metriä pitkiä ajoneuvoyhdistelmiä