FSC-sertifiointi yksityismetsiin

UPM:n metsäpalveluiden valikoima laajenee - FSC® sertifiointi tarjolla metsänomistajille

​UPM tarjoaa FSC-sertifiointia yksityisille metsänomistajille metsäpalveluna. UPM:lle myönnetty FSC-ryhmäsertifikaatti mahdollistaa suomalaisten yksityis- ja yhteisömetsien ryhmäsertifioinnin viime vuonna voimaan astuneen Suomen FSC-standardin mukaisesti.
​Metsänomistaja voi saada metsilleen FSC-sertifikaatin liittymällä UPM:n ryhmäsertifiointiin. Metsänomistajalle tämä on helppo tapa varmistaa metsänsä vastuullinen ja taloudellisesti kannattava hoito ja käyttö. Sopimukset metsäsertifiointipalvelusta on allekirjoitettu ensimmäisten metsänomistajien kanssa. FSC-ryhmäsertifikaatti kattaa myös UPM:n perustamat yhteismetsät.
 
- UPM:lle yksityismetsien FSC-sertifiointi mahdollistaa sertifioitujen tuotteiden valikoiman laajentamisen. Kotimaasta hankitulla FSC-sertifioidulla raaka-aineella voidaan myös osin korvata puun tuontia Suomen tehtaille, sanoo Pohjois-Euroopan puunhankinnan johtaja Pekka Rajala.
 
UPM:llä on kokemusta FSC-sertifioinnista omissa metsissään. Viime vuonna UPM:lle myönnettiin metsänomistajakohtainen FSC-sertifikaatti yhtiön metsille eteläisessä Suomessa. UPM tarjoaa FSC-metsäsertifiointia metsäpalveluna myös Uruguayssa ja Iso-Britanniassa. Kaikki UPM:n omistamat metsät ovat sertifioituja.
 
- UPM:lle myönnetty FSC-ryhmäsertifikaatti tukee tavoitettamme kehittää uutta metsätaloutta. Metsänomistajille tarjottavien metsäpalveluiden valikoima laajenee, metsien hoito monipuolistuu ja ympäristönsuojeluun syntyy uusia käytäntöjä, sanoo ympäristöjohtaja Timo Lehesvirta.
 
Metsäsertifiointi on tärkeä osa UPM:n ympäristöstrategiaa. Yhtiö pyrkii jatkuvasti lisäämään sertifioidun puun osuutta tuotteidensa raaka-aineena ja käyttää luotettavia sertifiointijärjestelmiä kuten FSC ja PEFC. Metsäsertifiointi on lisäksi globaalisti tärkeä väline luonnonvarojen kestävän käytön edistämisessä. Kuluttajalle sertifikaatti viestii kestävyydestä.