​4.6.2015 UPM esitteli Mäntyharjulla konekitkentää ja siihen yhdistettyä nestemäisen boorin levitystä kuusen taimikossa. Kitkentälaite ja siihen lisätty nestemäisen boorin ruiskutuslaite on kiinnitetty monitoimikoneeseen.

 

Elinvoimainen taimikko kitkemällä

​Kokemusten mukaan yksi konekitkentäkerta riittää noin 70 prosentissa taimikkoja, ja lopuissakin kohteissa vähäinen vesominen tekee toisesta perkauksesta helppoa ja edullista. Kitkentä vaikuttaa positiivisesti myös havupuiden kasvuun: konekitketyissä kohteissa neljän kasvukauden jälkeen puun tyviläpimitta on liki 20 prosenttia paksumpi ja taimi on kasvanut kuutisen prosenttia pidemmäksi kuin perinteisesti raivaussahalla peratuissa kohteissa.

​Konekitkennässä taimikosta poistetaan raivattava puusto juurineen ja useimmiten konekitkettyä taimikkoa ei tarvitse perata uudelleen.

Kitkentä tehdään taimikon ollessa 3-5 vuoden ikäinen ja 0,7 - 1,0 metrin korkuinen. Kitkentälaite on joko monitoimikoneeseen tai kaivinkoneeseen liitettävä lisälaite.

Boorin levitys konekitkennän yhteydessä on tehokasta metsänhoitoa

Boorilannoitus kannattaa toteuttaa kasvatusketjun alkuvaiheessa, jotta taimet voivat kasvaa alusta alkaen terveesti ja pituuskasvu on mahdollisimman nopeaa. Siksi boorin levitys taimikonhoidon yhteydessä hyvin perusteltua.

Boorinpuutos aiheuttaa varsinkin kuusella toistuvia latvanvaihtoja, joiden seurauksena puu haaroittuu ja pituuskasvu saattaa jopa pysähtyä. Tutkimusten mukaan etenkin entisillä kaskimailla Keski- ja Itä-Suomessa kuusikoista noin puolet kärsii boorin puutoksesta. Pellonmetsityskohteilla se on yleistä koko maassa.

UPM:n yhteistyössä laitevalmistajien kanssa kehittämä konekitkentälaitteeseen yhdistetty boorinlevitys on kustannustehokas tapa parantaa metsän tuottoa. Konekitkennän yhteydessä nestemäistä booria levitetään 50 litraa (15 osaa booria ja 35 osaa vettä) hehtaarille, mikä on riittävä määrä palauttamaan maaperän ravinnetasapainon.Koneen kuljettaja asettaa konekitkentälaitteen perattavaan kohtaan.


Ylimääräiset vesat taimen ympäriltä nostetaan maasta ja pudotetaan maahan maatumaan lisäravinnoksi taimille. Kitkettyjen taimien uudelleen juurtuminen on erittäin harvinaista.Mäntyharjun kohdetta vastaava konekitketty taimikko kasvoi terhakkaasti ja oli elinvoimainen vuosi ja kuukausi kitkennän jälkeen.

UPM:n metsissä hankkimamme metsänhoidon osaaminen on yksityismetsänomistajien käytössä

Olemme istuttaneet taimia koneellisesti jo 20 vuotta. Uudistamistulosten seuranta osoittaa, että koneella saadaan aikaan kustannustehokkaasti hyvälaatuinen nuori metsä. Koneellista kitkentää olemme kehittäneet pitkäjänteisesti alan toimijoiden kanssa ja tehneet koneellista varhaisperkausta jo lähes kymmenen vuoden ajan yhtiön metsissä. Konekitkentälaitteeseen yhdistetty nestemäisen boorin levitys on ollut käytössä vuodesta 2014 lähtien.

Tarjoamme niin koneistutusta kuin myös konekitkentää ja siihen yhdistettyä boorin levitystä metsänomistaja-asiakkaillemme koko toiminta-alueellamme. Keskustele yksityiskohdista pakallisen metsäasiakasvastaavaamme kanssa. Yhteystiedot löydät helposti yhteystietohaustamme. Voit lähettää myös sähköisen yhteydenottopyynnön.

Järjestämme kesän ja syksyn aikana koneellisen metsänhoidon näytöksiä eri puolilla Suomea. Tarkemmat tiedot ajankohdista ja kohteiden sijainnista löydät tapahtumasivultamme.

Tutustu myös näihin aiheistoihimme:
UPM Taimikon konekitkentä
UPM Taimikon konekitkentä ja boorilannoitus
UPM TuottoTaimikko
Metsän henki 2/2015 -lehti

Katso myös video:
Konellinen kitkentä

Lue tiedotteemme:
Hyvä alku uudelle metsälle konekitkentään yhdistetyllä boorin levityksellä
UPM TuottoTaimikko on uudenlainen koneellisen istutuksen ja kitkennän yhdistävä tapa varmistaa elinvoimaisen kuusentaimikon perustaminen