Eino-myrskyn tuhojen kartoitus on käynnissä

​​Eino-myrsky riehui viikonloppuna aiheuttaen sähkökatkoja eri puolilla maata jopa 200 000 taloudessa. Teiden, ratojen ja sähkölinjojen raivaus aloitettiin välittömästi.

Eino-myrsky teki viikonloppuna tuhojaan. Sähköjä on ollut poikki eri puolilla maata jopa 200 000 taloudessa. Teiden, ratojen ja sähkölinjojen raivaus aloitettiin välittömästi joten ongelmat sähkön jakelussa ja liikenteessä on tarkoitus saada nopeasti korjatuiksi. Ensimmäisten havaintojen perusteella metsiin kohdistuneet myrskytuhot ovat lähinnä kaatuneita yksittäisiä runkoja ja pieniä puuryhmiä sekä hakkuuaukeiden reunuspuustoja. Eniten myrsky näyttäisi tehneen tuhoja Keski- ja Itä-Suomessa. Tilannearvio täsmentyy lähipäivinä.

Turvallisuus ensin

Myrskyalueella metsänomistajilla on huoli omaisuudestaan ja moni on ehkä jo käynyt tarkistamassa tilannetta. Myrskytuhoalueella liikkuminen on kuitenkin vaarallista ja on muistettava, että
• myrskytuhojen arviointi on turvallisinta teettää asiantuntijalla
• myrskytuhoalueelle ei pidä mennä yksin
• myrskyn kaatamien puiden raivaus ja korjuu on paras teettää ammattilaisilla
• on huolehdittava yhteydenpidosta muihin ja käytettävä turvavarusteita myrskytuhoalueilla liikuttaessa.

Tärkeä osa metsäammattilaisten ammattitaitoa on osata turvalliset työskentelymenetelmät ja tuntea myrskytuhotyömaiden turvallisuusohjeet sekä noudattaa niitä tarkkaan.

Myrskytuhopuiden korjuu

UPM on varautunut metsänomistajien yhteydenottoihin myrskytuhoja koskien. Keskustelemme ja sovimme puukaupoista ja korjuumahdollisuuksista tapauskohtaisesti suoraan metsänomistajan kanssa. Mikäli myrskytuhopuun tarjonta on paikallisesti runsasta, asetamme kanssamme aktiivisesti asioineet metsäpalveluasiakkaat etusijalle käytettävissä olevien mahdollisuuksien rajoissa. Kannattaa olla suoraan yhteydessä lähimpään metsäasiakasvastaavaan ja käydä läpi oman metsän tilanne hänen kanssaan.

Metsäammattilaisemme neuvovat ja auttavat metsänomistajia myös mahdollisen metsävakuutuksen vaatiman vahinkoarvion laatimisessa sopimuksen mukaan.

Metsäammattilaistemme yhteystiedot löytyvät täältä.Yhteyshenkilömme tavoittaa myös soittamalla numeroon 0204 16121.

Yksittäisten tonttipuiden kaadossa voi kääntyä UPM Silvestan puoleen.