Asiaa Kemera-tuista metsäblogissa: "Tukien odottelu voi käydä kalliiksi"

”Jos tilallasi on tänä kesänä toteutettavaksi suunniteltuja taimikonhoitotöitä, niin tee tai teetätä ne nyt”, suosittelee UPM:n Keski-Suomen integraatti-alueen johtaja Matti Toivakainen Kemera-tukien epävarmaan tilanteeseen liittyvässä blogissaan. Toivakainen kehottaa kirjoituksessaan metsänomistajia toteuttamaan metsätyöt Kemera-tukien heilahteluista huolimatta.
​Tukien odottelu voi käydä kalliiksi pitkällä tähtäimellä, sillä metsän hoitamattomuus nostaa jatkossa korjuukustannuksia ja aiheuttaa menetyksiä kantorahatuloihin. ”Taimikonhoidon viivästyminen yhdellä vuodella maksaa metsänomistajalle puulajista, kasvupaikasta ja kehitysvaiheesta riippuen keskimäärin 100 – 200 €/ha;  kohonneina kustannuksina noin 50 €/ha ja kasvavan metsän menetettyjen kantorahatulojen nykyarvona 50 – 150 €/ha. Taimikko kannattaa siis aina hoitaa ajoissa, sillä jo yhden vuoden odotuksella paljon puhuttu valtion tuki on jo haihtunut taivaan tuuliin”, Toivakainen kirjoittaa.

Hoitamattomat nuoret metsät aiheuttavat myös hankaluuksia korjuuseen. Metsäkeskuksen kasvatushakkuiden korjuujäljen tarkistuksissa vuonna 2015 havaittiin runsaasti huomautettavaa. Tulosta selitti Metsäkeskuksen mukaan erityisesti se, että tarkistetuissa kohteissa oli runsaasti tunnetusti tiheitä energiapuun korjuukohteita, joissa hyvän laadun saavuttaminen on vaikeaa.

Toivakainen kehottaa metsätöiden hoitamiseen välittömästi, jos hoitotarpeita löytyy. ”Et nimittäin häviä mitään, vaan päinvastoin; metsäsi tuotto ja arvo nousevat ja töitä ei jää rästiin”, Toivakainen sanoo.

Lue Matti Toivakaisen blogi täältä:
Tukien odottelu voi käydä kalliiksi