Alueellinen metsäohjelma on alueen koko metsäsektorin kehittämissuunnitelma ja työohjelma

​Suomen Metsäkeskuksen 14 alueella on alkanut alueellisten metsäohjelmien laatiminen vuosille 2016–2020. Alueellinen metsäohjelma (AMO) on alueen koko metsäsektorin kehittämissuunnitelma ja työohjelma. Sen pohjana on Valtioneuvoston hyväksymä Kansallinen Metsästrategia 2025 sekä Suomen biotalousstrategia.
​Uusien AMO:jen laatiminen on aloitettu ja kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa oman alueensa painotuksiin vastaamalla Suomen Metsäkeskuksen nettikyselyyn. Kyselyssä vastaajaa pyydetään ottamaan kantaa alueellisen metsäohjelman tärkeimpiin tavoitteisiin eri näkökulmista sekä ehdottamaan käytännön toimenpiteitä, joiden avulla tavoitteisiin päästään.

Maakunnalliset metsäneuvostot, jotka Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt toukokuussa 2015, hyväksyvät kunkin alueen AMO:n vuoden 2015 loppuun mennessä. Metsäneuvostoissa on 15 jäsentä: metsäsektorin toimijoita, julkishallintoa, kansalaisjärjestöjä sekä sidosryhmiä. UPM edustaa metsäteollisuutta Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen ja Etelä- ja Keskipohjanmaan maakunnallisissa metsäneuvostoissa sekä on mukana varajäsenenä Keski-Suomen ja Pohjanmaan metsäneuvostoissa.

Alueellisia metsäohjelmia on laadittu vuodesta 1997 lähtien. Viimeisin laadittiin vuosille 2012 – 2015.

Lisätietoja: Suomen Metsäkeskus