Alajärven tiimi hoitaa paikallisten metsänomistajien puut Pietarsaareen

​UPM Metsän Alajärven metsäpalvelutoimisto on viisihenkisen Alajärven paikallistiimin yhteinen kokoontumispaikka. Tunnelma toimistolla on leppoisa, juttu kulkee ja kaikesta huomaa, että yhteistyö pelaa, vaikka joka päivä ei istutakaan saman kahvipöydän ääressä. Keskustelun keskiössä ovat metsänomistajien asioiden hyvä hoito, sujuva yrittäjäyhteistyö ja puutoimitukset yhtiön tehtaille.

​Tiimiin kuuluu kolme metsäasiakasvastaavaa: Kimmo Kivistö, Juha Koski ja Jarkko Takaluoma. Jarkon työpöydän sijaintipaikka ja hänen toiminta-aluettaan on Alajärvi. Kimmon toimisto on Lehtimäellä, mistä hän pitää yhteyttä Lehtimäen ja Soinin metsänomistajiin. Perhossa tukikohtaa pitävän Juhan vastuulla on Perhon lisäksi Kyyjärvi. Metsäasioiden hoito onnistuukin helposti ”oman kylän pojan” kanssa kotona, lähitoimistolla tai omassa metsässä.

Tiimin metsäasiantuntija Turkka Nuuhkarisen vastuulla on Alajärven paikallistiimin alueella sijaitsevien UPM:n metsien kestävä hoito. Hän on myös Kimmon, Juhan ja Jarkon tukena paikallisten yksityismetsänomistajien metsäsuunnitelmien laadinnassa ja vuosisuunnitelmien teossa.

Kimmon, Juhan ja Jarkon tekemien puukauppojen loppuun saattamisesta ja yhtiön metsistä korjattavien puiden oikeaan osoitteeseen ohjaamisesta huolehtii operaatiosuunnittelija Jaana Talvitie. Hän ohjeistaa korjuu- ja kuljetusyrittäjät ja seuraa, että työt metsissä sujuvat ja kuljetukset tehtaille tai terminaaleihin toimivat sovitulla tavalla.

Tiimi kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa yhteen ja käy läpi menneitä tapahtumia, sen hetken tilannetta ja pidemmän aikavälin toimintasuunnitelmaa.

Pietarsaari on puiden yleisin toimitusosoite

”Paikallisilta metsänomistajilta ostamamme puut käytetään pääasiallisesti Pohjanmaalla noin sadan kilometrin päässä Pietarsaaressa”, Kimmo kertoo. ”Pietarsaaressa sijaitsee UPM:n Alholman saha, joka sahaa sekä mäntyä että kuusta ja tarvitsee päivittäin noin 50 rekkakuormaa tukkeja. Osa tästä puuvirrasta on peräisin alueeltamme. Myös havu- ja koivukuitupuu menee täältä sellutehtaalle Pietarsaareen.”

”Alueemme metsien rakenne sopii tähän hyvin”, Jarkko jatkaa. ”Täkäläiset metsäthän ovat mäntyvaltaisia ja kuusitukkia ja -kuituakin on hyvin tarjolla.”

UPM:n sellutehdas ja saha Pietarsaaressa jalostavat vuosittain noin 100.000 pöllirekallista tukkeja ja kuitupuuta. Mieluiten se hankitaan lähialueelta, jota Alajärvikin on.

Sujuvaa yhteistyötä yrittäjien kanssa

”Tämä hommahan ei onnistuisi ilman hyviä yrittäjiä. Tiimimme alueella työskentelee yksi korjuuyrittäjä, Metsäkoneet Valtoaho ja  paikasta toiseen puut siirtyvät pääasiallisesti Forest Expressin autoilla. Heillä on molemmilla ammattitaitoiset kuskit puikoissa”, Jaana toteaa ja esittelee ylpeänä tiimiläisilleen viimeisintä palauteraporttia, jonka mukaan heidän yrittäjänsä tehtaille toimittama laatu on ollut moitteetonta.

Tehtaan laatupalaute on tiimiläisille ja yrittäjille tärkeää, mutta keskustelussa korostuu kuitenkin se, että työt tehdään metsänomistajien mailla ja puutavara-auto ajaa yksityisteitä pitkin.

”Korjuu- ja kuljetussuunnitelman läpikäynti yhdessä on yksi kokouksiemme vakioaiheita”, Jaana kertoo. ”Esittelen porukalle tulevat korjuu- ja kuljetustavoitteet, joiden toteuttamistavoista ja niihin liittyvistä yksityiskohdista keskustelemme yhdessä. Kimmo, Juha, Jarkko ja Turkka tuntevat sekä paikalliset maasto-olosuhteet, metsänomistajien toiveet sekä teiden kunnon. Kaikkia tietoja ei aina löydy raporteista ja lisäksi säätila, esimerkiksi pitkä sadekausi, saattaa aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin. Näissä keskusteluissa ovat usein mukana myös yrittäjämme.”

”Metsänomistajalla voi olla metsässään jotain erityistä, esimerkiksi pahkapuita, jotka hän haluaa säästää”, Jarkko muistuttaa. ”Vaikka niistä olisi maininta korjuuohjeissa, silti käymme useimmiten nämä toiveet läpi myös suullisesti yrittäjämme kanssa, jotta vahinkoja ei pääsisi tapahtumaan.”


Alajärven tiimin vinkkejä ja toiveita metsänomistajille
- hanki metsäsuunnitelma tai tutustu metsään.fi-aineistoon
- pidä huoli metsästäsi: hoida taimikko, tee varhaisperkaus ja harvennukset ajallaan
- jos et itse ehdi tai jaksa hoitaa metsääsi, UPM:n ammattilaiset auttavat
- käy metsässäsi ainakin kerran vuodessa, mielellään kesän aikana ja tarkista, että kaikki on kunnossa
- jos huomaat metsässäsi tuhoja, ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaasi
- kerro metsäasiakasvastaavallesi avoimesti omista toiveistasi ja metsäsi erityiskohteista

 

Alajärven paikallistiimi

 

Kimmo Kivistö, metsäasiakasvastaava, Lehtimäki ja Soini

300_Kimmo.jpg
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vuonna 2015 metsätalousinsinööriksi valmistunut Kimmo on nyt työskennellyt 2 vuotta UPM:llä metsäasiakasvastaavana. Aiemmin hän on tarkastellut metsää myös hakkuukoneen kuljettajan näkökulmasta.

Kimmolle työssä parasta ovat ihmiset, erilaiset ihmiset sekä luonto. Paras työpäivä on se, kun aurinko paistaa ja hän on metsässä hyvässä seurassa.

Vapaa-aikana Kimmon voi löytää perheen kanssa luontoretkeltä, ja metsästys ja kalastus pitävät hänen ajatuksensa kurissa. Tavoitteena on olla iloinen ja elää täysillä.

Ota yhteyttä 0204 16 0683

 

 

 

 

 


Juha Koski, metsäasiakasvastaava, Perho ja Kyyjärvi

300_Koski-Juha.jpg
Juha on valmistunut vuonna 2009 Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja työskennellyt UPM:llä metsäasiakasvastaavana noin kaksi vuotta. Tätä ennen hän on työskennellyt muualla metsäalan töissä, eikä metsäkoneen kuljettaminenkaan ole hänelle vierasta.

Mahdollisuus rytmittää toimistotyöt ja maastotyöt vapaasti on Juhan mielestä parasta metsäasiakasvastaavan työssä sen lisäksi, että siinä saa liikkua luonnossa ja ottaa joskus myös koiran mukaan työreissulle.

Juha on suunnistaja ja harrastaa juoksua vapaa-aikanaan. Syksyisin myös metsästys ja marjastus vetävät häntä metsään vapaa-aikana.

Ota yhteyttä 02041 60460

 

 

 

 

 

 

Jarkko Takaluoma, metsäasiakasvastaava, Alajärvi

300_Jarkko.jpg
Jarkko aloitti UPM:llä metsäasiakasvastaavana vuonna 2010. Hän on suorittanut metsätalouden koulutusohjelman Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja valmistui sieltä 2009. Aiemmin, vuonna 2004 hän oli jo suorittanut metsäalan perustutkinnon.

Metsäasiakasvastaavan työ on Jarkosta monipuolista eivätkä päivät ole koskaan samanlaisia: on asiakastapaamisia, puukauppaneuvotteluja, leimikon suunnittelua erilaisten metsänomistajien kanssa. Paras päivä on se, kun metsänomistaja on tyytyväinen ja metsät saadaan kuntoon.

Kalastus, metsänhoitotyöt ja lasten kanssa touhuaminen ovat Jarkolle mieluisia tapoja viettää vapaa-aikaa.

Ota yhteyttä 0204 16 0693

 

 

 

  

 

Turkka Nuuhkarinen, metsäasiantuntija

300_Turkka_3.jpg
Turkka on työskennellyt metsäasiantuntijana UPM:llä vuodesta 2015. Hän valmistui metsätalousinsinööriksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta 2015, ja hänellä on myös metsurin tutkintopaperit. Ennen UPM:ää hänellä on kokemusta metsäalan töistä muissa yhtiöissä, ja tuntumaa myös paperin valmistukseen paperitehtaalta.

Metsäasiantuntijan työpäiviin kuuluu vaihtelevasti sekä toimisto- että maastotöitä. Turkan työn suolaa ovatkin työn vaihtelevuus ja vapaus suunnitella omat työt itse.

Turkka harrastaa aktiivisesti metsästystä ja kalastusta, ja varsinkin uistelu ja pienriistan pyynti ovat viime vuosina vieneet aikaa. Hänet voi löytää myös metsästä tekemässä metsätöitä.

 

 

 

 

 

 

Jaana Talvitie, operaatiosuunnittelija

300_Jaana-Talvitie.jpg

Vuodesta 2011 lähtien UPM:llä operaatiosuunnittelijana työskentelevä Jaana on valmistunut metsätalousinsinööriksi 2009 Tampereen ammattikorkeakoulusta. Ennen UPM:ää hän on hoitanut metsäverkkoasioita ja hankkinut kokemusta puutavaralogistiikasta toisten työnantajien palveluksessa.

Jaanan päivittäinen työ on korjuu- ja kuljetusasioiden hoitamista ja asioiden selvittelyä enimmäkseen puhelimitse ja sähköpostitse yrittäjien ja metsäasiakasvastaavien kanssa.  Parasta työssä on toimiva yhteistyö yrittäjien ja työkavereiden kanssa, ja parhaita hetkiä ne, kun kaikki rullaa suunnitelmien mukaisesti.

Jaana rentoutuu neulomalla, virkkaamalla ja näpertelemällä kaikenlaisia käsitöitä. Hänet voi tavata myös bändien keikoilta, festareilta tai elokuvista. Kunnollinen irtiotto arjesta Suomen rajojen ulkopuolella kerran vuodessa on myös hänen tapansa ladata akkuja. Jaanan mielestä arjessa on osattava nauttia elämän pienistä iloista.