Ärjänsaari kiinnosti - 150 vierailijaa 10.2. yleisötilaisuudessa

​UPM:n kutsua tulla tutustumaan Ärjänsaareen noudatti 150 kajaanilaista ja myös kauempaa tullutta henkilöä epävakaasta säästä huolimatta. Jäätiellä vesi kiilteli ja pinta oli liukas, mutta ajo saareen jo yli 100 sentin vahvuiseksi jäädytetyllä tiellä sujui turvallisesti. Kaiken kaikkiaan saaren rantaan parkkeerasi noin 100 autoa siisteiksi riveiksi.  Ohjelma saarella sisälsi opastetun kierroksen saaren sisäosiin sekä keskustelua makkaranpaiston ja kahvinjuonnin lomassa.

Reilun tunnin opastetuilla kierroksilla saaren hakkuiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä reitin varren luontokohteista kertoivat ryhmien oppaat metsäasiantuntija Pekka Korhonen ja ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen. Molemmat tuntevat saaren erityispiirteet ja erityisarvot läpikotaisin. Pekka on tehnyt suunnitelman sekä ohjannut puunkorjuuta paikan päällä ja Juha-Matti on ollut suunnitelmaa tehtäessä mukana ympäristöasiantuntijana.

Ärjänsaarihan on yksi UPM:n omistamista metsätiloista, joita yhtiö hoitaa hyvän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti suunnitelmallisesti lakeja ja viranomaismääräyksiä noudattaen. Ärjänsaaren metsien metsänhoidollinen tila on nyt sellainen, että siellä oli hakkuiden aika. Lisäksi kaikki viranomaisluvat, joita saaren erityispiirteet edellyttävät, olivat olemassa. Suunnitelmaa tehtäessä vuonna 2014 siitä on käyty keskustelua laajasti eri sidosryhmien kanssa ja myös toteutusvaiheessa saatu palaute on huomioitu. Metsäsuunnitelman lopputulosta voitiin nyt arvioida tuoreeltaan.

Reitin varrella ryhmät näkivät, miten vuoden 2014 alussa voimaan tulleessa metsälaissa määritellyt uudet metsänkäsittelymenetelmät: pienaukkohakkuut, ylä- ja alaharvennukset ja poimintahakkuut näyttävät käytännössä. Ärjänsaarihan on tasarakenteista männikköä, mutta maasto kumpuilevaa. Keskimäärin 0,2 hehtaarin pienaukot on suunniteltu ja toteutettu maastoa myötäillen ja väliin jäävää puustoa on  väljennetty eri tavoin. Kaikki lahopuut, tärkeimmät vanhat puuyksilöt, pahkaiset puut, latvukseltaan tiheät puut sekä kuuset ja lehtipuut on jätetty paikalleen monimuotoisuuden edistämiseksi.

Kierroksilla pysähdyttiin myös keskustelemaan käsittelyn ulkopuolelle jätetyistä kohteista, vanhasta luonnonmetsästä ja rantojen suojavyöhykkeistä sekä niiden merkityksestä. Saaren Mansikkatörmä-niminen paikka onkin oiva paikka ihailla Oulujärveä sekä tutustua saaren sisäosien suojaksi jätettyä metsävyöhykettä.

Kiitosta hyvästä työstä

Keskustelu sekä kierroksilla että nuotiopaikalla oli vilkasta. Useat vieraista olivat metsänomistajia, kesäpäiviä saarella viettäviä veneilijöitä tai muita retkeilijöitä sekä myös metsäammattilaisia. Moni kehui hakkuujälkeä vuolaasti ja mieltä painanut huoli virkistysarvojen heikkenemisestä hälveni.

Pienaukkojen koosta ja niiden taimettumisesta keskusteltiin. Moni pohti, olisivatko aukot voineet olla jopa isompia ja harvennukset väljempiä. Puuston määrä olisi antanut siihen mahdollisuudet. Kysymyksiä esitettiin myös hakkuutähteiden kohtalosta. Nehän jäävät maastoon lahopuuksi ja ravinnoksi metsän kasvillisuudelle. Ainoastaan talvitien alta kasoiksi kerätyt oksat ja kannot toimitetaan paikalliselle voimalaitokselle energian lähteeksi.

Moni innokas marjastaja iloitsi metsän valoisuuden lisääntymisestä ja odottaa pääsevänsä nauttimaan Ärjänsaaren puolukoista tulevina vuosina. Myös aukkojen vaikutuksesta metsäkanalintujen esiintymiseen saarella spekuloitiin. Nämä jäävät nähtäväksi ja toteutuessaan lisäävät saaren virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Mitä seuraavaksi

UPM päätti hakkuut saarella on tiistaina 9.2. mukautettuaan hakkuusuunnitelmaa 3.2. yleisöpalautteen pohjalta ja säiden lauhtumisesta johtuen. Puiden turvallinen pois kuljettaminen edellyttää nyt kunnon pakkaspäiviä. Maanantaina 8.2. kontrollimittauksessa jään vahvuudeksi mitattiin 102 – 110 cm teräsjäätä, ja puukuljetukset 50 tonnin kokonaispainoilla voitiin aloittaa. Lauhasta säästä johtuen kuljetukset jouduttiin kuitenkin keskeyttämään. Turvallisuudesta ei voida tinkiä.

Jäiden sulettua tulee kevät ja kesä ja saaren käyttö vilkastuu. Osasta Ärjänsaaren myrskypuita sahataan kevään aikana pitkospuutarpeita ja lankkuja levähdyspaikkojen penkkejä varten. Paikalleen rakennettuna pitkospuut suojelevat herkkiä hiekkadyynejä ja helpottavat retkeilyä saaressa. Nuotiopaikkojen siivous ja uudistaminen parantavat osaltaan retkeilyviihtyvyyttä.

Lämpimät kiitokset kaikille Ärjänsaari-tilaisuuksissamme mukana olleille hyvistä keskusteluista ja palautteesta.

Voit tutustua Ärjänsaareen myös lintuperspektiivistä katsomalla perjantaina 5.2. kuvatun videon. Silloin 85 % toteutetuista hakkuista oli tehty.


99 autoa pysäköitynä Ärjänsaaren rantaan 10.2.2016

Lue myös