Metsät ovat Suomen vihreää kultaa – edelleenkin ja jälleen taasMetsäteollisuudessa auringonlasku on muuttunut auringonnousuksi. Investointiuutiset tuovat perusteita aktiivisempaan metsänomistamiseen ja metsien hoitamiseen. Merkitsisiväthän ne toteutuessaan noin 10 miljoonaa kuutiometriä lisää puuta suomalaismetsistä ja noin 350 miljoonan euron lisätuloa metsänomistajille sekä noin 150 miljoonaa lisätuloja korjuu- ja kuljetusyrittäjille.

Lisääntyvä toimeliaisuus metsässä merkitsee myös lisää verotuloja valtiolle, sillä jokaisesta tehtaille päätyvästä puukuutiosta kertyy erilaisia veroja 14 euroa. Jos kotimainen puukauppa lisääntyy 10 miljoonalla kuutiolla, kasvavat valtion ja kuntien verotulot noin 140 miljoonalla eurolla.

Tiestö on elävän ja toimivan yhteiskunnan tunnusmerkki

Metsänomistajat investoivat metsiin, metsäteollisuus investoi tuotantolaitoksiin. Metsien ja tuotantolaitosten väliin tarvitsemme yhdistävän lenkin: tiestön – liikenneinfrastruktuurin. Tieverkosto tarkoittaa kaiken tasoisia teitä aina mökkitiestä nelikaistaiseen moottoritiehen. Metsä on teiden avulla tavoitettavissa, hoidettavissa ja käytettävissä. Aktiivisen metsänomistajan lisäksi toimiva metsäautotie palvelee myös ulkoilijoita, marjastajia ja metsästäjiä.

Harva puuerä saadaan tehtaalle suoraan pikitien varresta. Useimmiten kuorma kulkee aluksi pitkin metsäteitä ja paikallisia yksityisteitä, jotka ovat myös paikallisten asukkaiden päivittäin käyttämiä reittejä. Niiden hyvä kunto on sekä asukkaille että metsäteollisuudelle kaikkina vuodenaikoina tärkeää.

Yhteiskuntamme peruspilareiden rakentaminen ja kunnossapito: luoda toimintaperusteet toimivalle elinkeinoelämälle, tässä tapauksessa toimivalle puuhuollolle, on julkisen vallan tärkeimpiä tehtäviä. Hyvätkin puuvarat ja vilkas puukauppa ovat tarpeettomia, ellei puuta saada toimitettua metsistä tehtaille jatkuvasti ja varmasti.

Liikenneväylien läpäisykyky oleellista

Kaakkois-Suomessa meillä on merkittävä metsäteollisuuden keskittymä, joka jo nykyisellään käyttää vuosittain puuta yli 20 miljoonaa kuutiota, mikä on noin 40 % Suomen teollisuuden koko puunkäytöstä. UPM:n Kymin sellutehtaan investoinnin valmistuessa syksyllä 2015 se kasvaa edelleen.

Tehtaille puu toimitetaan niin maanteitse, rautateitse kuin vesitse. Näiden väylien läpäisykyky on oleellinen osa itä-suomalaisen teollisuutemme kilpailukykyä niin raaka-ainetoimitusten kuin valmiiden tuotteiden kuljetusten näkökulmasta.

Itäinen rata Joensuusta Helsinkiin on yksi vilkkaimmin liikennöityjä rataosuuksia Suomessa. Yksi sen pullonkauloista on Imatran ja Luumäen välinen yksiraiteinen osuus. Venäjän suunnitelmat ohjata puun junakuljetukset Vainikkalasta Imatrankoskelle lisää paineita. Siksi Imatra - Luumäki kaksoisraide on tärkeä Itä-Suomen teollisuudelle. Se parantaisi merkittävästi sen toimintaedellytyksiä alueella.

Valtatie 6 sekä valtatie 13 Lappeenrannasta Mikkeliin ovat vilkkaasti liikennöityjä valtaväyliä. Jo nykyliikennemäärillä niiden kunnostaminen ja kehittäminen ovat tärkeitä teollisuudelle, mutta erityisesti liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Vesistöt leimaavat ja rikkovat itäsuomalaista maisemaa. Sujuva liikennöinti edellyttää raskaan liikenteen rasitukset kestäviä siltarakenteita. Huonokuntoisen sillan kiertäminen voi merkitä kymmenien kilometrien lisämatkaa ja ylimääräistä kustannusta.

Suomen vihreälle kullalle on siis käyttöä. Tarvitsemme aktiivisia metsänomistajia, jotka  hyödyntävät omaisuuttaan sen arvon mukaisesti ja huolehdittava siitä, että saamme puun metsästä tehtaille tehokkaasti.

Esa Korhonen
Aluejohtaja
UPM, Itä-Suomen integraattialue

1 kommenttia

Risto Tapani kirjoitti
29.04.2015 16:56
Hyvä ja perusteltu kirjoitus väylien hoidon ylläpidon tarpeesta, kiitos Esa. Koska meiltä Suomesta on pitkä matka maailmalle ja Suomen sisällä matkat ovat pitkät, väylät on pidettävä kunnossa. Uusia ei juuri rakenneta, mutta eri toimenpitein on nimen omaan alemman tieverkoston kunto voitava ylläpitää riittävänä nykyiselle autokalustolle, saatikka tulevalle.
Lisää kommentti
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista
*
Vahvista kirjoittamalla kuvassa oleva teksti.

Lisää kommentti
Lähettämällä kommentin hyväksyt sivuston käyttöehdot.
Lue kommentointiohjeet

Blogaaja

Esa Korhonen, UPM, Aluejohtaja
bloggerimage
Esa Korhonen vastaa puunhankinnasta yksityismetsänomistajilta UPM:n tehtaille Itä-Suomessa.

Tutustu muihin blogaajiimme.

Kaikki blogit blogiarkistossa.
Tilaa RSS-syöte